Inspiratiedag 15/08/2017: een lege mind en een vol leven

Inspiratiedag 15/08/2017: een lege mind en een vol leven

Eerstvolgende cursus

10-17u30 (ANTWERPEN) Maak je hoofd leeg, kom in contact met je lichaamswijsheid en laat je hartsenergie stromen. Kies uit onderstaande workshops en laat je inspireren. (Je kiest 3 workshops voor 40 euro.)

 

PROGRAMMA

10-12u 13-15u 15u30-17u30
innerlijke kind
Remke Kamphuis & Griet Tersago
kundalini mudra meditatie = VOLZET
Jivan Rethmeier
zen-shiatsu: met een lege mind vol aanraken
Aline Visser
 the Work: een leven zonder negatieve zelfoordelen = VOLZET
Jivan Rethmeier
adult attachment therapy
 Remke Kamphuis & Griet Tersago 
the Work: groeien in liefde
Jivan Rethmeier
heel jezelf = VOLZET
Yasho Van Melkebeke
gronden in jezelf
Yasho Van Melkebeke
 fluisteringen van het hart: hartcoherentie 
Yasho Van Melkebeke
  ongeplande keukeninspiratie
Annelies Van den Bleeken
de aarde vervult het leven
Haro Wijnsouw

 

BESCHRIJVING VAN DE WORKSHOPS

Innerlijke kind Remke Kamphuis en Griet Tersago
Van nature hebben we de mogelijkheid om vol te leven. Echter wat ons in de weg kan staan is ons denken. David Hodges (trappist) zei eens: "De langste reis die een mens kan maken, is die van zijn hoofd naar zijn hart". En we geraken niet in ons hart door dat denken. Hoe komen we dan wel in ons hart, hoe komen we bij ons voelen? Het antwoord is simpel: door te doen, te ervaren, waardoor we automatisch gaan voelen. Dit klinkt simpel echter er kunnen veel weerstanden op zitten en daarmee wordt het voelen lastiger en komen er oordelen en blijven we in ons denken zitten. En daar willen wij, Remke (Innerlijke Kind therapeut) en Griet, jullie mee helpen. Door iets te ervaren leren we hoe iets werkelijk voor ons is. Deze dag gaan we dan ook ervaren, ervaren wat we werkelijk willen, wie we werkelijk zijn, hoe we ons aanpassen, welke hulpbronnen we kunnen inschakelen en hoe we onze eigen wijze weg zijn kwijt geraakt. Doen wat je zelf wilt doen, in plaats van te overleven en het spoor van een ander te gaan volgen. We gaan jullie in contact brengen met je Werkelijke Ik. Er zal weinig kennis worden gedeeld, echter veel worden gedaan en gevoeld. Pas als je dat ervaart, zal je merken dat je mind leeg kan lopen en je hart vol. En vanuit dit volle hart kunnen we vol leven, in contact met jezelf en met anderen. Voor meer informatie zie: www.hetinnerlijkekind.be. Van Hart tot Hart, Griet & Remke

The Work - Een leven zonder negatieve zelfoordelen Jivan Rethmeier
Een introductie in de kracht van The Work, de methodiek die Byron Katie ontwikkelde om beperkende gedachten te onderzoeken op het hoe en waarom van hun pijnlijke effect op jou. In deze workshop een proefje van hoe je om kunt gaan met je negatieve zelfoordelen, zodanig dat deze je minder pijn opleveren en op termijn misschien zelfs als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een proefje ook, van hoe het zou zijn als je mind ‚“leeg‚” zou zijn van pijnlijke zelfoordelen en niets de volte van een leven in eerlijkheid en ontspanning je meer in de weg zou staan. Na een korte introductie ga je op jezelf en in tweetallen aan het werk. Neem pen en papier mee!

Heel jezelf! Yasho Van Melkebeke
Vitaliseer jezelf door losmaken en afvoeren van vervuilde energie, zodat de genezende levensenergie beter kan stromen en duidelijker voelbaar wordt. Zodat je intenser gaat leven en makkelijker hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden. Je staat meer open voor blijdschap en genieten in het dagelijks leven, kortom een positieve houding naar al wat zich voordoet op je pad.

Ongeplande keukeninspiratie Annelies Van den Bleeken
Een menu-planning helpt je om efficiënt elke dag maaltijden op tafel te krijgen. Soms is het echter belangrijk gewoon je gevoel de bovenhand te laten nemen. Heb je zin om snel te koken, of traag? Lang of kort? Welke smaken en texturen wil je zeker op je bord? En wat zijn interessante en lekkere aanvullingen daarbij? In deze les bekijken we hoe je zonder planning, gewoon vanuit je ijskast, je voorraadkast en je gevoel kan koken. We bekijken hoe je een gebalanceerde maaltijd kan creëren op basis van wat je in huis hebt en waar je op dat moment zin in hebt.

Kundalini Mudra Meditatie Jivan Rethmeier
Een uitnodiging om de spanning in je mind via een dynamische bewegingsmeditatie (‚“Kundalini Powershaking‚”) van je af te zien glijden en je lichaamsenergie goed in trilling te krijgen. Terwijl je energie zo volop tintelt en je meer gronding in je lijf voelt, komt er verstilling met behulp van een centreringsmeditatie (Jnana-Mudra) die gebruik maakt van mudra's die de mind verder kalmeren en helderheid, eenpuntige aandacht, trainen. Dan languitgestrekt uitrusten in totale stilte. Na een korte theepauze volgt een herhaling van dit ritueel. Kundalini Mudra Meditatie is een uitnodiging om meer vertrouwd te raken met de combinatie van diepe rust, een heldere kalme mind en levendigheid. Als je zo krachtig in je lichaam gegrond bent, je mind helder is en je hart open, dan hebben angstgedachten die jou en je leven ‚“kleiner en leger‚” maken veel minder vat op je, met als gevolg... een vol(ler) leven.

Adult Attachment Therapy Remke Kamphuis en Griet Tersago
We komen op de aarde met de verwachting een vol leven te mogen leiden. Echter al snel kan deze illusie ons worden afgepakt. Zoals in de andere workshop rondom het Innerlijke Kind al gezegd is, gaat het om het voelen. Immers, in onze beginjaren hier op aarde hadden we geen woorden en was het voelen onze enige taal. Een taal die ons rijk maakte. Pas door de inbreng van woorden en verbale taal, zijn we gaan denken en raakten we een deel van ons voelen kwijt. In deze workshop willen wij, Remke en Griet, jullie terugbrengen naar die eerst 5 jaren van je leven. Door het ervaren wat er toen nodig was en toen gemist werd, wat je nog tot op heden met je meedraagt, zal je leren welke wegen er mogelijk zijn om te groeien. De leegte van je mind, de veelheid van je woorden mogen en kunnen worden ingevuld door de volheid van je hart, de volheid van het leven. Het leven begon fantastisch, maak het in het heden dan ook fantastisch en geef dit fantastische leven weer door aan je kinderen... Voor meer informatie zie: www.hetinnerlijkekind.be. Van hart tot Hart, Griet & Remke

Gronden in jezelf Yasho Van Melkebeke
Aarden … Verstillen in beweging … verstillen om te zien wat er in ons beweegt, en bewegen om tot verstilling te komen. Geaard zijn in het lichaam; de mate waarin je je kunt verbinden met de omgeving; de mate waarin je kunt ontvangen en uitreiken; grenzen aangeven; bescherming.

Zen-Shiatsu: met een lege mind vol aanraken Aline Visser
Met enkele yin yoga en meditatie oefeningen brengen we de aandacht van onze mind naar ons lichaam, naar onze adem, naar het hier en nu. Onze mind krijgt de ruimte om ‚“leeg‚” te worden. Vanuit deze aanwezigheid gaan we aanraken en gaan we onderzoeken wat er gebeurt met de grens tussen leeg en vol.

The Work - Groeien in Liefde Jivan Rethmeier
We weten allemaal hoe pijnlijk het kan zijn als anderen maar één kant van ons kunnen of willen zien of als wijzélf de ander in een hokje stoppen. In deze workshop verkennen we hoe de trechtervisie waarmee wij de ander en de wereld om ons heen bezien (met als resultaat: pijn, afgeslotenheid, isolatie) kunnen ombuigen naar een meer open ‚“state of mind‚”. We gebruiken de vragen van The Work, de methodiek die Byron Katie ontwikkelde, om te spelen met onze oordelen over de wereld en te zien hoe veel stilte en ruimte er in de mind ontstaat als we de vele kanten van elk thema gaan ontdekken en als er (zelf-)humor mag zijn. Als de mind helder is, is het hart open. En hoe opener het hart... hoe voller het leven. Na een korte introductie ga je op jezelf en in tweetallen aan het werk. Neem pen en papier mee!

Fluisteringen van het hart … Hartcoherentie Yasho Van Melkebeke
Vrede in het hartsgebied geeft lichamelijke en mentale ontspanning, het zenuwstelsel komt in balans. Hartcoherentie ... Het elektromagnetisch veld van het hart wordt geregistreerd door de hersenen. Het hart en het brein onderhouden een voortdurende wederzijdse dialoog, waarbij elk het functioneren van het andere beïnvloedt. In het hart leeft de herinnering aan de oorspronkelijke eenheid der dingen.

De aarde vervult het leven Haro Wijnsouw
Er is waarschijnlijk geen ander levend wezen dat de mens zo diep in contact kan brengen met de aarde als een boom. Tijdens deze intense verbinding wordt je ervan bewust dat het de aarde is die je werkelijk voedt. In deze workshop maken we samen met de bomen een meditatieve reis naar het hart van de aarde. We staan af wat we niet meer nodig hebben en laten ons vervullen van het aardse leven.