This website is using cookies in order to improve your user experience.

Kerstweek: het ene verlangen

Kerstweek: het ene verlangen


22-26/12 (ORVAL) 

Wat is het meest belangrijke voor jou in je leven? In hoeverre besteed je daar je tijd of energie aan? Wat is de diepe onderstroom die maakt dat dit verlangen niet vervuld raakt? 

"Er is een ding op de hele wereld
dat u nooit mag vergeten.
Wanneer u alles vergeet, maar dat ene niet,
dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
Maar wanneer u overal aan denkt,
alles doet en niets vergeet,
maar u vergeet dat ene,
dan heeft u eigenlijk niets gedaan."
Rumi

Wat is dat ene voor jou? Wat is het meest belangrijke voor jou in je leven, dat waar je ziel misschien al eeuwen naar verlangt? Dat ene dat maar blijft knagen omdat het maar niet gezien en vervuld raakt? Waar gaat het eigenlijk om in het leven?

Als je mensen hoort die het over dat ene verlangen hebben, dan komt dat bij vele mensen overeen:
“thuiskomen”, “mezelf vinden”, “een innerlijke vervuldheid, “vrede”, “vrijheid”…

In hoeverre besteed je daar je tijd en energie aan of laat je door de gewoonte en de vele impulsen die dagelijks op je afkomen meeslepen?
Word je bepaald door je agenda of bepaal jij de richting en je bestemming?

“Verlangen is gericht op de waarheid over onszelf.
Verlangen is verbonden met het geheim dat we zijn, dat wij niet af zijn en dat we meer kunnen worden. Verlangen is de kracht die ons inspireert tot groeien, ontplooien en handelen in overeenstemming met het wezenlijke in ons. Het wijst ons de weg en helpt ons te worden wie we zijn.”

Het gedicht van Rumi is het thema van deze kerstdagen.
We laten ons inspireren, uitdagen en wakker maken tot dat Ene
Waar zijn we echt naar op zoek en hoe kunnen we het vinden?
En wat is de dieper liggende oorzaak, de onderstroom die maakt dat je verlangen niet gerealiseerd wordt, niet in de vorm komt en vervuld raakt? 

We maken gebruik van het Opstellen van het Verlangen, oefeningen en meditatie rond het verlangen, stilte en ontspanning, de natuur, alles wat ons kan helpen om dat Geheim dat we zijn helder te krijgen en te gaan leven.

Geplande cursussen