Inspiratiedag 17/04/2017: spiegels voor het leven

Deze inspiratiedag is een unieke kans om even in de vele spiegels te kijken die het leven je aanreikt. Kies uit onderstaande workshops en laat je inspireren. (je kiest 3 workshops voor €40)

PROGRAMMA

 10-12u  13-15u

 15u30-17u30

 dans, spiegel van je ziel
 Dina Mouton
 de kunst van je bemind voelen:
 partners als spiege
l
 Dina Mouton
 trancedans: blinddoek als spiegel
 Sarah Dykmans
 de spiegel van aanraking
 Chris Camp
 je innerlijke kind als spiegel
 Remke Kamphuis en Griet Tersago
 de invloed van
 de eerste vijf levensjaren

 Remke Kamphuis en Griet Tersago
 aroma's als spiegel
 Ingrid Debert
 pijn en ziekte als signalen van de ziel
 Lea Cruypelans
  aroma's als spiegel
 Ingrid Debert
 je voeding je spiegel
 Nathalie De Mey
 je voeding je spiegel
 Nathalie De Mey

 zing je zielelandschap
 Dina Mouton

     het menselijk lichaam en
 het lichaam van de stad Antwerpen
 
Haro Wijnsouw

 

BESCHRIJVING VAN DE CURSUSSESSIES

Dans als spiegel van je ziel Dina Mouton
Onze beweging, onze energie wisselt voortdurend. Niets blijft zoals het is, alles stroomt ... Het is deze continue stroom die ons uitnodigt naar vervulling ... door altijd maar los te laten en leeg en vol te worden ... gegrond en nieuwe vormen vinden om die opnieuw op te laten lossen … Onze communicatie is die van onze aandacht en focus wisselend in ons zelf en in de ander. Ook onze aandacht naar binnen ... ons zelf gespiegeld zien in de ander en daarop bewegend antwoorden ... bewustzijn en inzichten laten stromen.

De spiegel van aanraking Chris Camp
Aanraken en aangeraakt worden. Raken en geraakt worden. In essentie zijn het spiegelbeelden van elkaar. In Zen-Shiatsu werken we met aanraking, aanwezigheid en diep energetisch contact om via verbinding heling te laten ontstaan. Met het besef dat er geen verschil is tussen mij en de ander. Dat, eens er contact is, beelden en effecten weerspiegelen. Het leven in mij is verbonden met het leven in de ander en de reflecties creëren rimpels in de oceaan die naar heling kan leiden.

Aroma’s als spiegel Ingrid Debert
Aroma’s of geuren doen iets met ons. Ze komen soms ongevraagd ons lichaam binnen via de neus en bereiken via de bloedbaan onze organen, maar prikkelen tegelijk centra in de hersenen die onze emoties sturen, herinneringen kunnen oproepen en ons nuttige informatie kunnen geven over de buitenwereld.
Sommige geuren vinden we lekker, met andere hebben we wat meer moeite en dat kan wisselen van dag tot dag. Maar een feit is dat aroma’s ons heel wat over onszelf kunnen vertellen. Ze geven ons boodschappen waar we iets mee kunnen, ze spiegelen ons interessante informatie. Welke aroma’s willen jou iets vertellen? We werken met de 3 geurfamilies: ondertonen, middentonen en boventonen en ervaren praktisch welke spiegel er voor ons die dag uitspringt.

Je voeding je spiegel Nathalie De Mey
Is het je al opgevallen dat de keuze van je voeding meer kan vertellen over je emoties? Of heb je steeds zin in dezelfde voedingsmiddelen? Wat zijn deze dan: zuivel, alcohol, suiker of nog helemaal andere producten. Wil je meer inzicht verwerven over de spiegel die voeding kan brengen? Inzichten hierbij kunnen een volgende stap zijn naar balans. 

De kunst van je bemind voelen Dina Mouton
De ander spiegelt onze overvloed en onze blokkades ... een belangrijke spirituele wet in relaties is de spiegel … Als we een spirituele relatie hebben, dan wordt op een volmaakte wijze de geliefde gespiegeld: we kunnen de ander niets meer verwijten ... we kunnen de ander eren om onze spiegel te zijn ... en zo ons innerlijk kind weer terugvinden en het geven wat het altijd zo gemist heeft: onze volle aandacht.

Je Innerlijke Kind als spiegel voor je leven in het nu Remke Kamphuis en Griet Tersago
De eerste spiegels in ons leven zijn onze ouders en gaandeweg ons leven komen we meer mensen tegen die ons spiegelen. Ze leren ons waarden en normen. Ze leren ons HOE we moeten leven.... Maar willen we dat wel, verloochenen we dan niet onze eigen gevoelens en verlangens? In deze workshop gaan we op zoek naar wie we in feite zijn en wat wij echt willen. We openen de schatkist van ons Wezen en leren dat er paden zijn waarop we mogen stappen. We gaan contact maken met ons Innerlijke Kind en leren die beter kennen. Samen gaan we kijken, of wat we in die spiegel die we buiten ons zien, wel datgene is wie we in wezen willen zijn. En wie weet, misschien ontdekken we wel een spiegel in ons... Voor meer info zie: www.hetinnerlijkekind.be

Pijn en ziekte als signalen van de ziel om ons tot inzicht te brengen Lea Cruypelans
Pas na het definitief loslaten van je ‘slachtoffer zijn’ kan je het spirituele pad bewandelen
Leer hoe ECHTE spiritualiteit beoefenen als het ware vanzelf geestelijke en lichamelijke gezondheid regenereert. Leer dat door het lichaam te leren gebruiken als kompas, en door aandacht te schenken aan je gevoelens (=de taal van de ziel), je zelf meesterlijk lichamelijke gezondheid creëert. Ook de kennis van DNA-code van je ziel is hierbij van uitzonderlijke grote hulp omdat deze immers de bedoelingen van je ziel onthult.
Alles wat ons gebeurt is zinvol. De geesteswereld laat niets gebeuren wat zinloos is. Alles wat ons gebeurt (ook pijn en ziekte) heeft een oorzaak én een oorsprong. De oorzaak ligt in de materiële wereld, de oorsprong of de intentie ligt steeds in onszelf, in onze psyche.
Echter de wetenshap of medische wereld beperkt zich tot het materieel tastbare, stopt hierbij, en zoekt niet verder naar verklaringen en ziet de oorsprong van je pijn of ziekte als eerder puur “toeval”, iets dat je gewoon overkomt.... alsof je een slecht lotje van de loterij hebt getrokken. Echter steeds meer en meer mensen staan open voor het feit dat ‘toeval’ niet bestaat, en zijn bereid tot zelfonderzoek om de dingen tot zichzelf te betrekken. Dit impliceert het defintief LOSLATEN van je ‘slachtoffer’ zijn.
Het komt er dus op aan om tegenslagen, pijn en ziekte te leren zien als signalen van onze ziel en ze te leren begrijpen. Dit met de bedoeling om zo tot inzicht te komen, zodat je de juiste én nodige veranderingen gaat aanbrengen in je levenssituatie, waardoor harmonie en gezondheid zich herstelt.
Leer dat door het lichaam te leren gebruiken als kompas, en door aandacht te schenken aan je gevoelens (=de taal van de ziel), je zelf meesterlijk lichamelijke gezondheid creëert. Ook de kennis van DNA-code van je ziel is hierbij van grote hulp omdat deze de bedoelingen van je ziel onthult.

Trancedans: Blinddoek als spiegel Sarah Dykmans
TranceDans is een hedendaags geblinddoekt sjamanistisch ritueel, geworteld in oude tradities. Dansen met een blinddoek maakt het mogelijk een diepe reis in jezelf te maken. Wanneer we onze ogen uitschakelen, gaan we op een andere manier waarnemen. Ons denken komt tot rust en we geven zeggenschap aan de intelligentie van ons lichaam en ons hart. De dans wordt een levende spiegel waarin we onszelf ontdekken en helen. Al dansend vinden we stroming in datgene wat ons blokkeert en integreren we nieuwe levenslessen. We versterken onze levenskracht van binnenuit om op een authentieke manier de wereld in te stappen.
"Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.” Talmoed
In TranceDans rituelen wordt er gemiddeld 1u15min gedanst, de rest van de tijd besteden we aan voorbereiding en integratie. Breng een blinddoek en een dekentje mee.

De invloed van de eerste vijf jaar van je leven op het totaal van je leven Remke Kamphuis en Griet Tersago
In de tijd dat we nog geen taal hadden, was er alleen de emotie, het gevoel. Je leerde hoe de wereld er uit zag door middel van die ervaringen in de eerste vijf levensjaren. Het gevoel van wat er toen gebeurde met jou, is een spiegel geworden waarin je meestal continu kijkt als je naar jezelf kijkt. Echter kreeg je wat je nodig had? Koestering, veiligheid, voeding, aanraking en veiligheid? Waren je ouders een veilige haven en een veilige uitvalsbasis voor het leven?
Via Adult Attachment Therapy®, zullen Remke en Griet je deze middag ervaringen aanreiken, die jou kunnen zeggen hoe jouw eerste jaren waren geweest en wat voor noden er zijn blijven hangen die je nog steeds nastreeft in te vullen. Ze geven tools aan hoe jij in je leven zaken die toen zijn blijven hangen op kunt ruimen. Een workshop waar het doen meer op de voorgrond staat dan het woord. Voor meer info zie: www.hetinnerlijkekind.be

Zing je zielelandschap Dina Mouton
In het zingen is onze bereidheid om gegrond en uniek onszelf tot expressie te brengen gespiegeld: en eens we die spontane en unieke trilling in ons zelf gewaar zijn wordt in het zingen het één worden gespiegeld: compleet één worden in een immense stroom van aandacht en overgave ... het altijd daar zijnde nu gespiegeld.

Het menselijk lichaam en het lichaam van de stad Antwerpen Haro Wijnsouw
Een mens functioneert volgens dezelfde principes als een stad. Ze hebben naast een fysieke verschijning een uitgebreide energetische werking met ondermeer chakra's en een aura. Ze zijn beide doordrongen van een bepaalde sfeer en hebben een geestelijk en spirituele dimensie. In deze workshop spiegelen we de werking van de stad op ons eigen lichaam. We bekijken enkele typische Antwerpse aspecten zoals de kathedraal, het Steen, De Schelde en de reus Antigoon en gaan na of ze bij onszelf terug te vinden zijn.