Aigle Bleu

Helen met kristallen: richtlijnen met het werken met kristallen

Vertaald voorwoord uit ‘Le cristal et la santé – traditions amérindiennes" door Aigle Bleu. Vertaling: Ingrid Debert. Het boek is te koop bij het Oost West Centrum.

De volgende tekst werd aangepast door Aigle Bleu en is de neerslag van zijn workshops over hoe de Indianen traditioneel kristallen gebruikten in therapie.

Tot voor kort werden deze lessen alleen mondeling overgeleverd, op dezelfde manier als dat traditioneel gebeurde bij de Eerste Cherokee en Apache groepen.

De Indiaanse tradities doen een beroep op de synchronisatie van de twee hersenhelften – dit concept noemen we ook wel centeren – om tot een globaal of volledig begrip te komen van de overgeleverde kennis. Twee didactische technieken maken die synchronisatie mogelijk: nl de rituele of ceremoniële context en de herhaling van de lessen.

In de mondelinge lessen van Aigle Bleu begint elke dag dan ook met een openingsceremonie en een moment van gebed en stilte waarbij de Voorvaderen opgeroepen worden en de ruimte gezuiverd wordt. Daarbij zingen we allen samen het welkomstlied. Zo worden de deelnemers verwelkomd en geholpen zich te centeren.
Het is duidelijk dat in een boek de ceremonies en de meditaties niet kunnen overgedragen worden.

...

Waarom dan een boek schrijven als men in de Indiaanse traditie zo veel belang hecht aan de mondelinge overlevering van spirituele lessen. Maakt dit een boek dan niet alleen nutteloos maar ook zelfs gevaarlijk?

...

De reden waarom de auteur nu beslist heeft om zijn lessen neer te schrijven in een boek en daarvoor ook de toestemming gekregen heeft van zijn voorouders , is dat we vandaag de dag te maken hebben met een new age beweging die met de krachten van kristallen werkt. Veel informatie die in die kringen circuleert is helaas fout en tegenstrijdig. Sommige technieken die in bepaalde boeken beschreven worden zijn zelfs schadelijk en gevaarlijk voor de gezondheid van degenen die ermee experimenteren. Hieronder twee technieken die ernstig kunnen schaden:
- kristallen op de grond in een geometrische figuur leggen en in het midden ervan gaan zitten om te mediteren.
- kristallen rechtstreeks op de energiecentra (chakra’s) van iemand leggen. Deze praktijk is vooral gevaarlijk als ze op meerdere chakra’s tegelijk gebeurt met kristallen van verschillende kleuren.

Bovendien kunnen technieken zoals ze beschreven staat in dergelijke boeken vaak de kristallen zelf schaden.
Zo worden kristallen bijvoorbeeld een paar uur in zeezout gelegd. Dat soort praktijken maakt gaten in het etherisch weefsel rond de kristallen.

Het is ook niet aan iedereen gegeven om met kristallen te kunnen/mogen werken.
Een spirituele methode van zuivering en reiniging is noodzakelijk. Als dat niet gebeurt kan een kristal eerder schaden in plaats van te helpen. Bovendien is het zo dat slecht gebruik van kristallen op grote schaal bijdraagt tot de destabilisatie van het evenwicht op onze planeet, evenwicht dat al erg wankel is.

Omwille van al die redenen hebben we beslist om de noodzakelijke basisinformatie te publiceren om therapeutisch te kunnen werken met onze broers en zusters uit het mineralenrijk.

...

Wijze Voorzorgsmaatregelen!
Om correct met je kristal te kunnen werken moet hij fatsoenlijk gezuiverd zijn. Eerst en vooral omdat je wil weten welke energieën hij precies versterkt, welke herinneringen of programmeringen eraan vast plakken. Het kristal heeft een ontzettende groot geheugen. Hij kan zich alle plekken herinneren waarhij geweest is, alle personen die hem aangeraakt hebben en alle energieën die hem ingeprent zijn.
Het is zijn moleculaire structuur die hem deze bijzondere eigenschappen geeft.

...

In een therapeutisch kader is het dan ook belangrijk om elke nieuwe steen of kristal - hetzij een steen hetzij een juweel - een volledige week – zeven dagen en zeven nachten – te reinigen in een zoutwateroplossing. Dat maakt het mogelijk om het geheugen van het kristal volledig te reinigen, zijn vroegere programmeringen en de positieve ionen los te laten die mogelijks in het elektromagnetisch veld van het kristal zitten. Bij therapeutisch gebruik mag je niet met om het even welke energie werken en deze zuivering zorgt ervoor dat je kristal ingewijd kan worden.

...

Het kan nefast zijn voor de gezondheid om kristallen te dragen die niet behoorlijk gereinigd zijn.
Om je kristal opnieuw te reinigen – na de eerste grondige beurt – volstaan 20 minuten in zout water. De reiniging gedurende een week is alleen de eerste keer nodig om het geheugen van het kristal compleet te wissen en hem voor te bereiden op therapeutisch werk.

Een kristal dat je ter bescherming draagt of met een therapeutisch doel moet je elke dag reinigen of na elk gebruik. Een vast kristal, dat op een tafel, of een altaar ligt en daar blijft liggen moet niet zo vaak gereinigd worden. Een keer om de drie weken is voldoende. Volg je intuïtie. Een kristal dat je echter voor therapeutisch gebruik gebruikt moet na elke behandeling gereinigd worden.

Net zoals wij behoefte hebben aan vakantie, aan buiten komen of aan andere lucht, heeft een kristal behoefte om zich te herbronnen. Een kristal houdt er bijzonder veel van om in een bron stromend water, of een stroom of een rivier te vertoeven, of bij gebrek aan beter onder het stromend water van de kraan. Als je het kristal eruit haalt, dan schittert hij en ziet hij er gelukkig uit. De helderheid is één van de manieren waarop kristallen zich uitdrukken. Af en toe kun je je kristallen een paar uur in een bron laten. Let er wel op dat ze niet meegenomen worden door de stroming. Je kunt ook kraantjeswater gebruiken, dat je laat stromen op een stuk hout waarop je kristal rust. Dit is vooral goed als je huis voorzien wordt van putwater. Het is het stromend water dat kristallen oplaadt

In sommige boeken wordt aangeraden om de kristallen in de zon te leggen om ze op te laden. Dat kan misschien waar zijn voor sommige kristallen. De zon is immers als een universele batterij, een bron van fysieke energie. Maar toch houden sommige kristallen niet van zonlicht. Ze zijn opgegroeid in de aarde, beschut tegen elk licht en zonlicht is niet goed voor hen. Je moet je kristal niet in de zon leggen om hem op te laden. Het is voldoende om hem in een bron stromend water te leggen, zoals hierboven beschreven.

Het is alleen maar als je een kristal wil programmeren met zonne-energie dat je hem in de zon legt.

OWC - Aigle Bleu