Aigle Bleu

Interview met Aigle Bleu over muziektherapie

Aigle Bleu, in maart 2011 geef je een workshop rond muziektherapie. Kan je ons uitleggen hoe muziek kan helen? 

Dat is onder andere mogelijk dankzij de zogenaamde wet van de harmonie. Die wet zegt dat wanneer dingen op een zelfde frequentie, of spirituele vorm-gedachte, gecreëerd zijn, en één ervan wordt in beweging gebracht, dat de andere dan ook vibreert door harmonische resonantie. 

Je kan die wet gemakkelijk uittesten met een piano. Open de piano, zoek op elke octaaf de snaar die een do geeft en sla een do-toets aan terwijl je tegelijk de rechter pedaal indrukt. Die pedaal heft de buffer op de snaren op zodat ze kunnen vibreren. Je zal zien dat wanneer je één do-toets aanslaat, alle do-snaren op de hogere octaven ook vibreren zelfs als ze niet aangeslaan werden. Ze resoneren met de lagere do omdat ze de hogere octaven zijn met dezelfde frequentie. Op dezelfde manier stemt muziek die in harmonie is met de wetten van de natuur ons wezen weer af op de gezondheid die inherent is aan onze fundamentele natuur. 
Met sacrale klanken kunnen we dus opnieuw harmonie brengen in de aspecten van ons wezen die in dissonantie zijn met de fundamentele wetten van de schepping.

Er bestaat ook een pentatonische toonladder, die in heel veel tradities gebruikt wordt en die bijzondere effecten heeft: hij creëert spiralen van energie die geleidelijk aan de energiemeridianen in ons lichaam vrijmaken. Trouwens, tijdens de opnames van een muziekstuk in deze toonladder viel het me op dat de geluidsman en ik ons regelmatig uitrekten, we gingen soms zelfs rechtstaan om ons beter te kunnen uitrekken. Dat bewees duidelijk dat de muziek het gewenste effect had. Onze energiemeridianen zuiverden zich van ziekmakende vibraties en wij voelden instinctief de drang om dit proces te ondersteunen door te stretchen. 

Kunnen alle muziekinstrumenten die sacrale klanken voortbrengen? Of alleen bepaalde instrumenten uit de indiaanse traditie? 

Het is de geest van de klank, de intentie waarmee hij voortgebracht wordt, die de levenskracht overbrengt. Muziek haalt haar kracht uit de aarde en de sterren. Zo geeft ze een - gemakkelijk te voelen - vibratie die vervuld is van de geest van genezing en vrede. De mysteriescholen, zoals ik de spirituele indiaanse onderwijsgemeenschappen graag noem, leiden  mensen die genezen met muziek gedurende vele jaren op totdat ze sacrale klanken kunnen horen, voelen, begrijpen en overbrengen. Dat kan net zo goed met een trommel en een ratel, twee belangrijke instrumenten in de indiaanse traditie, als met andere instrumenten zoals een fluit, gitaar, tibetaanse klankschaal, eigenlijk met bijna alle instrumenten... 

Het is dus noodzakelijk om een instrument te kunnen bespelen of iets van muziek te kennen om deel te nemen aan je workshop? 

Nee, het eerste instrument dat we gebruiken is onze stem. Wie heeft er nog nooit een liedje gezongen om een kind te troosten? Muziektherapie is de eerste vorm van hulpverlening ter wereld. Trouwens, hoe kan een baby aan anderen duidelijk maken wat hij nodig heeft? Met klank! Iedereen heeft die periode meegemaakt, dus jullie kunnen allemaal naar mijn workshop komen!

In de Indiaanse traditie is er nergens een afscheiding van spiritualiteit. De echte essentie van alle wezens is spiritueel. In werkelijkheid zijn wij allemaal van licht gemaakt. Die essentie leeft nog altijd. Als je deze gedachten begrijpt, weet je dat spiritualiteit en muziektherapie nauw verbonden zijn en dus toegankelijk zijn voor elk wezen op Aarde. 

Wat staat er op het programma van de workshop?
We zullen theorie en praktijk verbinden om eenvoudige en efficiënte manieren te leren om klanken en muziek in ons dagelijks leven te gebruiken om te ondersteunen en te helen. De deelnemers zullen elke dag kunnen genieten van een "live" sessie muziektherapie. We zullen ook eenvoudige maar krachtige rituelen doen die klank en beweging gebruiken om veranderde bewustzijnstoestanden op te roepen die genezing en begrip bevorderen. 

OWC - Aigle Bleu