Aigle Bleu

Interview met Aigle Bleu over praktisch sjamanisme (Luc De Cuyper)

Luc: Aigle Bleu, kan iedereen, of iedereen die dat wil, sjamaan worden?

Aigle Bleu: Traditioneel niet, nee. Het was iets wat voorbehouden was aan een heel speciale persoon die bereid was om een reeks beproevingen en heel extreme ervaringen te ondergaan die hem uit zijn lichaam zouden werpen zodat hij dit later ook zou kunnen doen telkens hij dat wilde. Dus traditioneel gezien bestond de belangrijkste training voor sjamanen uit lijden en de dood. Soms was de echte dood een trainingsmethode. Zoals bij de ervaring waar een Inuit sjamaan zijn leerling meenam naar het ijs, een gat in het ijs maakte en zijn leerling aan een paal vastbond. Vervolgens dompelde hij zijn leerling met paal en al onder in het water, maakte de paal vast en liet hem daar drie dagen staan. Na drie dagen kwam hij terug, trok zijn leerling uit het water, maakte hem wakker - want dat is een van de gaven van de sjamaan: hij kan de ziel terugroepen, en aangezien het lichaam zich in ijskoud water bevond, was het natuurlijk goed bewaard gebleven. En vervolgens vroeg hij zijn leerling wat hij ervaren had in de andere werelden. Westerse mensen waren hiervan getuige en documenteerden het.
Dus traditioneel gezien is het sjamanisme een ervaring die doorgegeven wordt via lijden en dood. Maar er is een hele cultuur rond het sjamanisme in de zin van eenheid met de natuur, en zonder dat je een sjamaan moet zijn, staat het sjamanisme als levenswijze, als een manier om met de natuur en met de spirituele wereld te communiceren, open voor iedereen. Dus iedereen kan het sjamanisme begrijpen en kan ervaringen en technieken leren die hem helpen communiceren met de natuur en die zijn leven verbeteren.
Maar een echte sjamaan is iets heel zeldzaams; ik heb veel mensen gezien die zichzelf sjamaan noemden maar echte sjamanen, daar heb ik er maar drie van ontmoet in mijn hele leven, bij de oude Indiaanse volkeren. Echte sjamanen zijn heel uitzonderlijke mensen, ze zijn allemaal erg verschillend. Ze hebben verschillende, heel unieke, gaven, die voortkomen uit hun persoonlijke ervaring van naar de spirituele wereld te gaan en daar rechtstreeks met de Spirits te spreken.

Luc: En, als je dat onderscheid maakt, hoe kan het sjamanisme ons, gewone mensen, helpen om onze talenten te ontdekken en om contact te maken met de natuur?

Aigle Bleu: Wel, de sjamaan is in staat om mensen te helpen naar de spirituele wereld te gaan en hen veilig terug te brengen. Dat deed ik bijvoorbeeld vorig weekend met een groepje mensen om hen hun kristal-totem te laten ontmoeten. Op die manier kunnen ze hun totems ontmoeten, de totemdieren die bij hen zijn. Er wordt gezegd dat zolang je je niet bewust bent van je totemdier, zolang je er geen bewust contact mee hebt, je geen beroep kan doen op zijn energie. Als je eenmaal weet wie je totemdier is, kan je zijn energie gebruiken in je dagelijks leven. Je kan ook leren hoe je met je spirituele beschermers kan communiceren. We hebben allemaal verschillende beschermers in elk rijk; het plantenrijk, het mineralenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk. Diegene die we feitelijk onze voorouders noemen, zijn altijd bij ons, maar als we ze niet kennen, als we niet weten hoe we met hen kunnen communiceren, dan is hun mogelijkheid om ons dagelijks leven te beïnvloeden erg beperkt, dan hebben ze weinig speelruimte. Maar als we weet hebben van hen - en dat is iets wat we samen erg gemakkelijk kunnen ontdekken, want we kunnen iemand veilig naar en doorheen de Spirituele wereld en terug begeleiden - en we leren hoe we met hen kunnen praten, leren wie onze totemdieren zijn, en wie onze Spirituele Beschermers zijn, dan kan dit heel veel kracht toevoegen aan ons leven. Door je totems te leren kennen, leer je jezelf beter kennen en krijg je meer impact op de wereld om je heen, want je gaat werken met krachten die onze wereld beïnvloeden.

Luc: Is dat het doel van in contact zijn met je totemdier?

Aigle Bleu: Je totemdier is er om je te helpen op je pad.

Luc: En kan hij je alleen helpen als je je bewust bent van hem?

Aigle Bleu: Ja. Als je je niet bewust bent van hem, probeert hij je wakker te maken voor zijn aanwezigheid en zal hij vaker streken uithalen zodat je hem uiteindelijk toch ontdekt. Maar zoals elk wezen uit de spirituele wereld, heft hij geen invloed op ons, behalve als we die invloed accepteren (als je heel zwak bent en een heleboel gaten in je energetische lichamen hebt, kan een spiritueel werzen anders ook invloed op je hebben). Dat is de zogenaamde vrije wil van de mens. Hij is meester over zijn leven en de enige manier waarop anderen zijn leven kunnen beïnvloeden, is als hij toestemt om op die manier beïnvloed te worden. We moeten dus echt wel bewust zijn van deze energieën zodat ze ons kunnen helpen tijdens ons leven.
Luc: Je zegt dat ze streken uithalen om je bewust te maken van hun aanwezigheid. Hier is een persoonlijk verhaal: ik was aan het wandelen, ik ging onder een omheining door een wei in, en aan de andere kant van de wei is er een andere omheining en van ver zag ik iets wat op een plastic zak leek tussen de prikkeldraad hangen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het een buizerd was. Toen ik dit aan iemand vertelde, zei die: "Oh, dat is jouw totemdier." Is dit de manier waarop hij zich toont?
Aigle Bleu: Het kan op eender welke manier. Als een dier je totem is, dan zie je hem vaak in de natuur, of je doet een boek open en net op die pagina is er een foto van hem, of je droomt er vaak van. Hij probeert zichzelf op veel verschillende manieren te laten zien opdat je hem zou opmerken.

Luc: Wel, om terug te komen op mijn eigen ervaring, natuurlijk zie ik veel buizerds hier, er zijn er nu eenmaal erg veel hier, maar in een grote stad als Brussel zijn er geen, dus wil dat wel iets zeggen?

Aigle Bleu: Je weet dat het je totemdier is, omdat er een verbinding is. Dat betekent dat wanneer je hem ziet, dat je iets voelt. Er is altijd een gevoel, een emotie wanneer je hem ziet, terwijl je dat niet hebt als je een ander dier ziet, dan zie je gewoon dat dier, maar als je je totemdier ziet, beweegt er iets binnen in je, en dat is het teken dat het je totemdier is. Het is altijd via emotie dat we die aanwijzing krijgen.

Luc: Kunnen het sjamanisme en onze totemdieren ons helpen ons echte doel in het leven te vinden?

Aigle Bleu: Zeker. Omdat ze dichter bij de natuur staan. Vooral als je kijkt waar wij mensen nu staan, opgegroeid in een kunstmatig, technocratisch zijn. Het sjamanisme als een methode om met de natuur te communiceren is erg nuttig.

Luc: In jouw workshop 'Sjamanisme en ecologie' gebruik je het sjamanisme om onze verbinding met de natuur te helen en te herstellen. Hoe doe je dat?

Aigle Bleu: De belangrijkste focus van de workshop is het leven als een geheel te bekijken. Zo zijn er seizoenen in het jaar, en in die seizoenen zijn er specifieke ceremonies waabij de mens de natuur eert, waardoor er een communicatie met de natuur ontstaat en de natuur de mensen het weer geeft dat ze nodig hebben in het komende seizoen. Wanneer je ophoudt met ceremonies te houden, raakt het weer van slag en je hebt er niet langer invloed op, terwijl je in onze cultuur normaalgezien het weer krijgt waar je om vraagt. Twee weken geleden zei mijn dochter "We hebben al lang geen sneeuw meer gehad", dus ik zei, "Laten we het laten sneeuwen". We deden samen de ceremonie en dat gaf me een gelegenheid om haar te laten zien hoe je met natuurwezens kan communiceren. Een paar dagen later kwam een grote hoeveelheid sneeuw de enige die we de laatste twee maanden hadden. Dat zijn natuurlijke dingen, die iedereen kan doen, maar vaak zijn we het contact kwijt. Door de zonnewende en de equinox te vieren, creëren we die communicatie. En hetzelfde geldt voor het leven van de mens. We hebben seizoenen: we hebben geboorte, de overgang naar de puberteit en naar de volwassenheid, we hebben het huwelijk en we hebben de overgang naar het ouder worden en uiteindelijk de dood, of liever de overgang naar de volgende wereld. Dat zijn seizoenen in het leven van de mens, en er zijn rituelen om die te begeleiden zodat ze gunstig verlopen, zodat we kunnen groeien in harmonie. Een voorbeeld: in de westerse maatschappij heb je die heel vreemde periode in het leven die jullie de adolescentie (tienertijd) noemen, waarin de jongeren allerlei gekke dingen doen en de volwassenen geen enkele controle meer hebben over hen. Waarom gebeurt dit? Omdat er geen overgangsriten meer zijn. In de traditionele inheemse maatschappij gaan ze van kind-zijn naar volwassenheid in een paar dagen tijd, en ze kennen geen adolescentie. Omdat ze een manier hebben om van het ene seizoen naar het andere te gaan: de overgangsrite. Dus dat bestuderen we allemaal tijdens de workshop en als er riten zijn die we in workshop kunnen doen, zullen we ze doen. En door die seizoenen in de natuur en die seizoenen in het menselijk leven te bestuderen, gaan we beter begrijpen hoe mensen zouden moeten leven. En dat is van groot belang voor onze re-harmonisering met de ecologie en om onze plek te vinden in het universum.

Luc: Is er een manier om tieners of jongeren te helpen hun plaats in deze wereld te vinden?

Aigle Bleu: Ja, met overgangsriten. Alle volkeren hebben overgangsriten voor de jonge vrouwen en voor de jonge mannen, meestal vinden die plaats rond de leeftijd van dertien, veertien of vijftien jaar. Ze verschillen van het ene volk tot het andere maar vroeger hadden ze er allemaal. Dat impliceert ook dat er een mannencirkel en een vrouwencirkel is, die voor deze rituelen zorgt. Er is dus een gemeenschap nodig, er moet een gemeenschapsrelatie bestaan onder de oudere leden van de gemeenschap die de jongeren zullen bijstaan wanneer ze klaar zijn voor dat stadium, zodat zij kunnen begrijpen wat het is om een man of een vrouw te zijn. Ze moeten deze dingen begrijpen, vooral de mannen, want voor hen is het veel extremer dan voor de vrouwen, omdat de vrouw haar maandelijkse cyclus heeft en haar menstruatie, daardoor kan zij niet vergeten wat het is om een vrouw te zijn. Daarom zeggen de Indianen dus dat zij van nature meer kracht heeft dan een man. Om tot dat niveau van kracht te komen moet een man doorheen een overgangsrite gaan die altijd extreem is, omdat het zo sterk, zo krachtig moet zijn dat hij het de rest van zijn leven niet meer zal vergeten. Het is dus altijd extremer dan waar de meisjes doorheen moeten. Deze riten moeten gebeuren en dat kan enkel als er een cirkel van oudere mannen en één van oudere vrouwen is, die helpt bij het proces.

Luc: Je lijkt te zeggen dat er geen gemeenschapszin, geen gemeenschap meer is...

Aigle Bleu: Ja, de gemeenschap is vervangen door de maatschappij. Een maatschappij betekent dat je met veel mensen verenigd bent via een monetaire, economische relatie waar menselijke relaties niet noodzakelijk zijn. Dus het hele web van menselijke relaties, families en gemeenschappen, is uiteen getrokken. zelfs spirituele gemeenschappen. En zo oefent de maatschappij, het systeem, of Big Brother, hoe je het ook noemt, controle uit over de mensen, omdat ze geen kracht hebben als ze alleen zijn. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren, tot slaaf te maken.

Luc: Wat kunnen we doen om meer verbinding, meer gemeenschap te creëren? Kunnen we een betekenisvolle manier vinden om dit te doen?

Aigle Bleu: Ja, dat is de kern van deze workshop: in perspectief plaatsen wat een mens is, in relatie met de wereld waarin hij leeft. En op die manier kan iedereen zelf ontdekken wat zijn rol is, want niemand kan jou vertellen waar je moet zijn, wat je moet doen, waar jouw gemeenschap is, hoe jij moet leven. Dat moet allemaal vanuit jouw binnenste komen. Maar er zijn instrumenten, manieren om toegang te krijgen tot die kennis, en dat is iets wat altijd in eender welke cultuur door de sjamanen doorgegeven wordt. Zij zijn het die hun volk helpen ontdekken wat de betekenis van het leven is, omdat zij meer dan anderen directe toegang hebben tot de Bron, en zij tonen anderen hoe ze directe toegang kunnen hebben tot de Bron. Je kan enkel zelf toegang krijgen tot de Bron, maar iemand anders kan je hierbij wel helpen. En op die manier krijg je dan antwoord op de vraag: "Hoe bouwen we opnieuw gemeenschappen op, hoe bouwen we onze wereld opnieuw op, hoe bouwen we onze communicatie met de natuur en de ecologie opnieuw op, zodat we echt gelukkig kunnen zijn, en echt wat we verondersteld worden te zijn: mede-scheppers met de Grote Geest van de wereld waarin we leven?"

Luc: Is dat wat je bedoelt met 'praktisch sjamanisme', zoals in je workshopbeschrijving staat?

Aigle Bleu: Ja, je moet het toepassen in je dagelijks leven, anders is het nutteloos.

Luc: Hoe kan je de natuur zien als een helende kracht, nu de natuur meer en meer uit ons leven verdwijnt? Bijvoorbeeld, in een stad als Brussel wordt het steeds moeilijker om je de natuur voor te stellen als een helende kracht.

Aigle Bleu: De natuur zal altijd haar rechten terugnemen; zodra zij met rust gelaten wordt, zal ze zichzelf helen. Als je een huis laat leegstaan, beginnen er binnen enkele jaren tijd planten te groeien. Ze breken het asfalt open, ze breken de muren af, en al gauw valt het hele huis in, er beginnen binnen bomen te groeien, de natuur bevestigt zichzelf opnieuw en heelt alles, zolang ze maar met rust gelaten wordt. Hetzelfde geldt voor het menselijk lichaam: als je het menselijk lichaam met rust laat, onder de juiste omstandigheden, kan het volledig genezen van om het even welke ziekte. De belangrijkste reden waarom het niet kan genezen is omdat we dingen blijven eten die slecht zijn voor onze gezondheid en omdat we leven in omgevingen die niet natuurlijk zijn, daarom blijven onze ziektes voortbestaan. Maar het lichaam is in staat om zichzelf te helen in de juiste omstandigheden, het heeft geen hulp van buitenaf nodig, want ons lichaam is deel van de natuur, het kan niet afgescheiden worden van de natuur. Dus wat we moeten begrijpen is "Hoe kunnen we onszelf opnieuw bevestigen als wezens die deel zijn van de natuur? Hoe kunnen we dit in ons dagelijks leven doen, hoe kunnen we meer plaats maken voor de natuur?" En op die manier zullen wij en de natuur helemaal vanzelf genezen.

Alexia: Is er een regel om rituelen uit te voeren?

Aigle Bleu: Rituelen zijn intelligente communicatievormen om de omstandigheden te creëren waarin bepaalde energieën zich kunnen manifesteren. Het is belangrijk dat rituelen vrij zijn van al wat occult, geheim of esoterisch is. De dingen moeten duidelijk, begrijpbaar zijn. We doen niet zomaar wat omdat het vroeger zo gedaan werd, we doen het omdat het een reden heeft om het op die manier te doen. In al de vieringen van de natuurvolkeren, is er altijd een samenkomen, en dat heft een doel op zich. Het is een gelegenheid om nieuws uit te wisselen over wat er gaande is in de verschillende gebieden, een plek om producten uit te wisselen, een plek waar jonge mensen hun soul mate kunnen ontmoeten als ze op zoek zijn naar een partner, enz. Dat zijn heel belangrijke redenen waarom deze vieringen nodig zijn. Trouwens, al deze dingen zijn gerelateerd aan communicatie met de natuur. Rituelen zijn dus niet iets occults of esoterisch of magisch. Er is magie natuurlijk, maar het is niet iets wat gehuld moet zijn in mysterie, het moet heel duidelijk zijn waarom je het doet, waarom het werkt. Dat is een van de redenen waarom ik, als ik les geef, altijd zeg "Geloof geen woord van wat ik zeg, test het zelf uit, kijk of het werkt, kijk ervoor en kijk erna. Als het werkt, is het goed voor jou. Als het niet werkt, is het niet goed voor jou." Weet je, het moet echt logisch zijn, het moet rationeel zijn, we moeten niet te vast komen te zitten in een of andere mode die dingen in mysterie hult, waarbij je niet echt begrijpt wat je aan het doen bent en waarom, zoals sommige religies die zo ver van de Bron afgedwaald zijn dat de mensen een heleboel dingen doen die ze niet begrijpen en ook niet weten waarom ze ze doen. Rituelen zijn een manier om met elkaar en met de natuur te communiceren, maar ze moeten natuurlijk en logisch blijven.

OWC - Aigle Bleu