Dans, massage, bodywork

Holistic pulsing - De kracht van zachtheid

In de jaren vijftig ontdekte een Amerikaanse arts dat spierspanning en verkramping verminderde door de aangedane lichaamsdelen zachtjes en ritmisch te schudden. Hij merkte op dat, waar het ritme stopte of veranderde, de natuurlijke stroom geblokkeerd was. Door op verschillende manieren de ritmes aan te passen of te wijzigen verdwenen deze blokkades. Een Engelsman nam deze techniek over en noemde het ëPulsingí. Hij voegde enkele aspecten van Reichiaans lichaamswerk toe, met name dat verborgen pijnlijke emoties als permanente en onbewuste contracties opgeslagen zijn in spieren en organen. Tovi Browning, osteopate en naturopate, volgde zijn training. Zij zocht naar een holistische benadering in haar werk en ontwikkelde de methode die nu bekend staat als Holistic Pulsing.

Opgeslagen spanningen vrijmaken

Bij een Holistic Pulsing-sessie ligt de pulsee (degene die gepulst wordt) gekleed op een massagetafel. De pulser (degene die pulst) wiegt en strekt de pulsee in een ritme dat ongeveer overeenkomt met het ritme van de hartslag van de foetus in de baarmoeder. Dit geeft een gevoel van koestering en geborgenheid, waardoor al snel een diepe ontspanning ervaren wordt. Ons lichaam kan niet liegen én het heeft een feilloos geheugen. Veel problemen, of ze zich nu op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel niveau afspelen, hebben te maken met spanningen die in het lichaam opgeslagen zijn. Omdat Holistic Pulsing werkt op basis van de constante beweging is het heel eenvoudig die delen van het lichaam te lokaliseren waarin de beweging stagneert. Zonder iets te forceren en zonder het betreffende gebied rechtstreeks te pulsen, plant de 'echo' van de beweging zich door de diepte en de lengte van het lichaam voort. Dat is de pulsgolf. Daar de grenzen van de pulsee gerespecteerd worden, ontbreekt de noodzaak om weerstand te bieden. Zo is de toegangsweg vrij en open en kan het helende, pulserende ritme onbelemmerd doordringen tot in de diepste lagen.

water en emoties

Naast de constante wiegende, ritmische beweging speelt het element water een grote rol bij Holistic Pulsing. Water wordt al heel lang geassocieerd met emoties. Beide zijn voortdurend in beweging, in stroming. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Water lijkt onschuldig en tot niets in staat, maar juist daarin schuilt de grote kracht. We hebben zachtheid nodig om werkelijk sterk te kunnen zijn. Holistic Pulsing brengt deze genezende boodschap aan iedere cel in ons lichaam. De wiegende beweging ervan is even zacht en krachtig als die van water. Dit geldt zowel voor de techniek als voor de aanpak. Door niets te forceren zal zachtheid weerstanden doen smelten.

Het bijzondere van Holistic Pulsing
Holistic Pulsing werkt niet probleemgericht en mag fysiek nergens pijnlijk zijn. De grenzen liggen altijd net voor de pijngrens omdat veiligheid en geborgenheid alleen dan ervaren kunnen worden. De pulser zal ook altijd vragen om die grens aan te geven. Pas dan kan een Holistic Pulsing-sessie ontspannend, helend en vitaliserend zijn. Door de harmonie die optreedt op fysiek niveau, kan er ook veel op emotioneel en mentaal niveau oplossen zonder er hard voor te hoeven werken.

De drie hoekstenen

Bewustwording: In deze maatschappij leven we voornamelijk vanuit ons hoofd en daar zijn we al in onze babytijd mee begonnen. Holistic Pulsing brengt ons op een liefdevolle manier weer in contact met ons lichaam en leert ons te luisteren naar de boodschappen die het voor ons heeft. Bij Holistic Pulsing is het ontdekken van een blokkade heel simpel en duidelijk.

Acceptatie: Onze opvoeding en onze maatschappij zijn vooral gericht op verandering. Het is nooit goed genoeg, kan altijd beter, we streven naar perfectie. Dat is veilig en plaatst ons in de toekomst: als ik, danÖ Dit hangt samen met onze neiging tot be- en veroordelen van onszelf én anderen. Maar zodra je alleen maar liefhebt en accepteert, voltrekt zich een wonder. Geluk is alleen mogelijk als je in vrede leeft met jezelf en je omgeving. Doordat er door de pulser niets geforceerd wordt, ontbreekt de noodzaak zich te verzetten. Alles waar we ons tegen verzetten wordt sterker, en alles wat we accepteren maakt ons sterker. En dat brengt ons bij de derde hoeksteen.

In je eigen kracht komen: Bij Holistic Pulsing wordt vanaf het begin duidelijk gesteld dat de pulsee verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. Daardoor stappen we niet in de valkuil van de ongelijkwaardige traditionele relatie arts- patient. De pulsee heeft de vrijheid om keuzes te maken.

Een complete behandelmethode

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat Holistic Pulsing als behandelmethode op zichzelf compleet is en op vrijwel iedereen toegepast kan worden. Hoewel er niet probleemgericht gewerkt wordt, kan Holistic Pulsing helpen bij bijvoorbeeld gebrek aan energie, het verbeteren van de circulatie en de flexibiliteit van de gewrichten, stress, ontgifting na medicijngebruik, emotionele heling, het verbeteren van het contact met het eigen lichaam en ontvankelijker worden voor de boodschappen en het toenemen van het bewustzijn. Bij het toepassen van Holistic Pulsing bij zwangere vrouwen kunnen spanningen in en rond het bekken verminderen en kan teveel vastgehouden vocht losgelaten worden. Bovendien worden de lichaamsritmes van moeder en kind gesynchroniseerd, waardoor een gevoel van harmonie ontstaat en het contact verdiept wordt.

OWC - Dans, massage, bodywork