Dans, massage, bodywork

Shiatsu & de mo-cyclus (Chris Camp)

"My mind is like a parachute, it has to be open to work"

De oosterse visie die we in onze shiatsu theorie krijgen is meestal gebaseerd op de macrobiotische visie en de TCM. Vaak wordt er ook verwezen naar het meer dan 2000 jaar oude boek van de gele keizer. We krijgen een zeer stevige basis mee tijdens onze shiatsu opleiding.

Op een gegeven moment kan het nuttig worden om dezelfde theorie vanuit een ander perspectief te gaan benaderen. De geest openen en kijken hoe we op een andere manier naar het geheel kunnen gaan kijken. En hiervoor wil ik je nu uitnodigen.
www_mo-cyclusDe Mo-cyclus wordt klassiek gezien als de tegenhanger van de Ko-cyclus, de omgekeerde Ko-cyclus. De Ko-cyclus wordt de controlerende cyclus genoemd en de Mo-cyclus de destructieve cyclus. Op de afbeelding zie je de Mo-cyclus.

In het nieuwe perspectief gebruiken we voor metaal de kwaliteit van lucht, en voor hout de kwaliteit van boom. We zien dan dat de Mo-cyclus een energetiserende cyclus is.

De Hout of Boom energie maakt zuurstof (lucht) aan.
Lucht is zuurstof voor het vuur.
Vuur verwarmt en transformeert water (om bv wolken te maken)
Water valt als regen uit de lucht en voedt de aarde.
Aarde brengt de energie naar de wortels van de bomen en energetiseert zo het hout element.

De energetiserende cyclus houdt letterlijk in dat er een energetisatie gebeurt. De zuurstof die een boom aanmaakt, brengt de lucht in een andere trilling (meer zuurstof dan koolstof). Hoe meer zuurstof een vuur krijgt, hoe sneller het zal branden. Dat vuur water energetiseert kennen we allemaal van het kookproces. Hoe meer vuur, of hoe langer vuur, hoe meer energie er gedragen wordt door het water in de voeding. Water op zijn beurt energetiseert de aarde. Je kent zelf zeker en vast het verschil tussen droge aarde en vochtige aarde. Op dezelfde manier gaat de aarde op zijn beurt de bomen en de planten energetiseren.
Van een destructieve cyclus lijkt er nog maar weinig over te blijven in dit verhaal. Al kan je waarschijnlijk inzien dat als de energetisatie te groot wordt (teveel water voor de aarde) er iets anders zal gebeuren dan enkel een energetisatie.

De Sheng cyclus zien we klassiek als een voedende cyclus. Al zou je het woord voedend ook in bovenstaand verhaal kunnen gebruiken. En aangezien we het soms moeilijk vinden om twee verschillende cyclussen met eenzelfde woord te beschrijven kunnen we de Sheng cyclus ook als een ondersteunende cyclus bekijken. Bijvoorbeeld: hout ondersteunt het vuur. Hout is brandstof voor het vuur, hoe meer hout, hoe meer er kan branden. Dus hoe meer steun, hoe groter het vuur kan worden (hoe meer het vuur zich kan ontplooien). Breng daar de energetiserende kwaliteit van de lucht bij (Mo-cyclus) en je hebt een dynamisch geheel dat assen zal maken als voeding voor de aarde.

De 3 cyclussen samen creëren een continu veranderend geheel. Een dynamisch evenwicht als het ware, waarbij transformatie*  het evenwicht is. Elke cyclus heeft zijn eigenheid en zijn eigen krachten die uitwerken. Die krachten werken niet allemaal apart, maar werken allemaal samen om een uniek iets voort te brengen.

* zie ook het artikel over > Hartgoeverneur en Drievoudige Verwarmer
> professionele shiatsuopleiding
> shiatsu postgraduaat programma 

OWC - Dans, massage, bodywork