Gezondheid & natuur

Hout, een ander verhaal

In zowat alle natuurgodsdiensten spreekt men over de 4 elementen. Alles in de wereld rondom ons is gemaakt uit de 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht. Numerologie leert ons dat het getal 4 o.a. met structuur te maken heeft. Met 4 elementen heb je dus voldoende om een structuur te maken die een afgerond geheel vormt.

In de oosterse visie heb je echter 5 elementen (of beter: 5 transformaties). Het lijkt in eerste instantie dus niet echt overeen te komen, alhoewel bij die 5 elementen ook water, vuur en aarde zit. En naar metaal wordt dan nog vaak gerefereerd als lucht, dus je krijgt eigenlijk de 4 elementen en hout.

Hout is niet de enige en ook niet de eerste benaming van de transformatie. Af en toe wordt er naar hout gerefereerd als de sleutel of de 'binder'. M.a.w. hout is het element dat alles samenbindt, of de sleutel tot het geheel, het geheime ingrediënt. Je kunt het vergelijken met het maken van een soep. Onze ingrediënten van de soep zijn de 4 elementen: water, aarde, vuur en metaal. De gekozen ingrediënten (welke groenten, granen, kruiden, ...), de hoeveelheid water (en de kwaliteit van het water) en hoelang je de soep laat koken op een vuur beslissen de smaak, kwaliteit en eigenheid van je soep. Met dezelfde aanwezige elementen kun je oneindig veel variaties soep maken. De hout-energie bindt je elementen op een unieke manier samen.

Bij hout-energie wordt er typisch gedacht aan de emotie kwaadheid. Dit wordt meestal bestempeld als een negatieve emotie of (zoals ik het liever hoor) een emotie die minder aangename gevolgen kan hebben. De emotie kwaadheid heeft een bepaalde energetische trilling en lading. Deze energie is noch positief, noch negatief. Het is wel een enorm krachtige energie, met oneindig veel potentieel. Als deze energie op een andere manier gekanaliseerd wordt, ontstaat er creativiteit en expressie. Diezelfde energie die we soms kwaadheid noemen, gebruiken we om creatief te zijn en om onszelf uit te drukken. Één van de uitdrukkingen van de hout-energie is wat ik noem creatieve expressie.

In het voorbeeld van de soep zie je heel eenvoudig hoe de hout-energie hier de expressie van de soep bepaalt. En een hout-energie die vrij is, kan op een creatieve manier oneindig veel variaties van soep maken.

Een gezegde uit de Chinese geneeskunde zegt: "De wortels van de wil liggen in de nieren, de expressie van de wil in de lever". We kunnen alles doen, als we maar willen. Onze wil (water-element) is oneindig sterk. Maar deze moet natuurlijk ook ruimte krijgen. Dit gebeurt ter hoogte van de lever, waar we expressie geven aan onze wil. Creatieve expressie.

Hout, oftewel de 'binder', vindt je ook direct terug in de natuur: met name in onze bomen. Onze bomen binden de aarde, of met andere woorden: ze houden onze aarde samen. Één van de grootste problemen waar we tegenwoordig mee kampen op ecologisch gebied is de ontbossing. Doordat er geen bomen meer staan, wordt er geen (of veel minder) water uit de aarde weggetrokken, en ontstaan er modderstromen en aardverschuivingen, met desastreuze gevolgen. Onze planeet (wat ook gezien kan worden als een levend organisme) is niet meer gebonden en valt uit elkaar. De cohesie, of structuur is weg.

Een embryo of foetus zit via de navelstreng aan de moeder vast. De navel-energie komt overeen met de drievoudige verwarmer en is de verbinding met onze voorouders en het goddelijke (letterlijk en energetisch). Het hout-element wordt ook wel eens 'de brug naarbinnen' genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de ancestrale energie, de goddelijke energie, waaruit we zijn opgebouwd door deze poort (het hout-element) ons lichaam binnenstroomt, en op die manier creëert wie we zijn, uniek. Iedereen weet dat we als foetus via de navel aan onze moeder verbonden zijn, maar iets minder courant geweten is dat er vanuit de navel aders verbonden zijn met onze bloedsomloop via de lever. Met andere woorden, al het bloed dat via onze moeder ons lichaam binnenstroomt loopt eerst door onze lever voordat het in onze eigen bloedcirculatie terecht komt.

OWC - Gezondheid & natuur