Gezondheid & natuur

Oosterse diagnose 1 - water

Ken jezelf.
Oosterse diagnose stap voor stap - deel 1

Je uiterlijk weerspiegelt je innerlijk en kan je dus belangrijke aanwijzingen geven over jezelf. In deze reeks leer je je eigen lichaam lezen. We bieden stapsgewijs de basisprincipes van de traditionele oosterse diagnosetechnieken aan. Ze zijn gebaseerd op het model van de vijf transformaties van energie : vuur, aarde, metaal, water en hout. Aan de hand daarvan ontdek je je krachten en zwakheden, je talenten en mogelijkheden.

Aanzet tot nieuw leven
De beweging van het watertype in het menselijk lichaam en de menselijke geest is een vlottende, open neergaande beweging. Het is een "start"-beweging, zo van: zal ik nu of zal ik niet. Het diepste punt van de winter, wanneer de dagen het kortst zijn, rond 21 december, is tevens het keerpunt van donker naar licht. Knolgewassen in de grond beginnen te zwellen, want de yangenergie van de zon neemt van langsom meer toe.

De atmosferische energie gaat dus voorzichtig, maar onstuitbaar stijgen. Een yinne beweging dus. De waterfase in ons energiepatroon is de aanzet tot nieuw leven in de natuur, midden in de rustperiode van de winter. Alles wat donker is, begint op te lichten; alles wat bevroren is, begint te smelten ; alles wat stilstaat begint te vloeien, langzaam in beweging te komen.
De waterfase heeft dus alles te maken met de vloeistof in het lichaam en staat bijgevolg in verband met de functies van de nieren en hun antagonistisch complementair koppelorgaan, de blaas. Vermits in deze fase de aanzet tot nieuwe beweging ontstaat, is ook het verband met het nieuwe leven en dus de sexualiteit, het voorplantingsvermogen en de geslachtsorganen, duidelijk.

De nieren
Beide nieren zijn boonvormige organen die in het bovenste gedeelte van de buikholte, tegen de wervelkolom aanliggen. Hun belangrijkste taak bestaat erin de onzuiverheden uit het bloed te filtreren en de overmaat aan vocht uit het lichaam te verwijderen onder vorm van urine. Per minuut stroomt ongeveer een kwart van de hoeveelheid bloed in het lichaam door de nieren. Verder regelen ze de hoeveelheid zout, water en andere bestanddelen van het bloed. De urine wordt in de nieren gevormd door filtratie van allerlei afvalproducten uit de bloedvaten en door opslorping en uitscheiding van allerlei bestanddelen uit het gefiltreerde bloed.

De ureters zijn lange nauwe buisjes die de urine van elke nier naar de blaas voeren met behulp van kleine spiertjes. De blaas is een hol orgaan in de onderbuik, waarin de urine wordt opgespaard die via de urethra buiten het lichaam wordt gebracht. Bij de man verenigt de urethra (of pisbuis) zich met de buis die het sperma vervoert. Bij de vrouw zijn de urethra en geslachtskanalen van elkaar gescheiden.

Nierstoornissen
kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: 1. te sterk samengetrokken, gespannen en strakke nierconditie (te yang). Hierdoor wordt de yinne licht open neergaande, vlottende, stroombeweging bemoeilijkt. De bloedstroom en de urineproduktie worden belemmerd. De energie van het lichaam kan dus moeilijk naar de yinfase overgaan en niet stijgen om zich om te vormen tot de energie van de boomfase. De energie van het lichaam geraakt niet omhoog, het leven kan geen aanvang nemen omdat de sexuele vermogens geen kans krijgen. De nieren verharden en daardoor kan de energie zich niet activeren en verspreiden (yin).

Mensen met strakke, gespannen en verharde nieren woelen en draaien zich in hun slaap, zijn vaak slapeloos, hebben nachtmerries en staan 's morgens vroeg op. Gespannen nieren worden veroorzaakt door een overmatig gebruik van extreem yang voedsel, zoals eieren, vlees en andere dierlijke producten, droge gebakken voedingswaren, commercieel keukenzout, maar ook door een te grote activiteit en door een te drukke omgeving.

2. te zwakke, weke of uitgezette nieren (te yin). Hierdoor wordt het bloed slecht gefiltreerd, wat kan leiden tot het ophouden van water in het lichaam of tot het overmatig verliezen van water.

Symptomen die bij het begin van de verweking voorkomen zijn o.m. snurken, kreunen, bedwateren, pijnen in de onderrug, 's nachts moeten opstaan om te wateren en laat opstaan 's morgens.

Deze yinne conditie kan veroorzaakt worden door te veel drinken, vooral dranken als melk, fruitsap, koffie, maar ook door voedsel van tropische oorsprong, door het eten van fruit, suiker en zoetigheden. Mensen die veel zittend werk doen, hebben vlugger de neiging om zwakke en traag werkende nieren te krijgen.

Na verloop van tijd zal het gebruik van extreem yin en extreem yang voedsel en drank leiden tot de vorming van stenen, cysten en tumoren in de waterwegen. Dit leidt tot verstopping als gevolg van het feit dat een overmaat aan vaste afvalstoffen niet doorheen het fijne netwerk binnen in de nieren kan geraken, of door de urineleiders, of de blaas.

De nieren zijn een plaats waar vaak slijmstoffen en vetzuren worden opgestapeld. Gebeurt dit, dan gaan de nieren water opslorpen en blijven ze chronisch gezwollen. Vermits het eliminatie-proces zich dus niet goed kan voltrekken, wordt er vaak water opgestapeld in de benen, waarbij zich periodische zwelling en zwakte in de benen voordoen. Tegelijkertijd transpireert men zeer gemakkelijk en overmatig. Als iemand met deze gezwollen conditie verder grote hoeveelheden expansief voedsel blijft gebruiken, zullen opgestapeld vet en slijm gaan cristalliseren tot nierstenen. Nierstenen worden vooral veroorzaakt door het langdurig eten van voedsel rijk aan vet, in combinatie met koude en bevroren zaken zoals roomijs, sorbets, yoghurt, sinaasappelsap, frisdranken, ijswater en ijsthee, en andere dranken die het lichaam afkoelen.

Na verloop van veel tijd zullen cysten en stenen aanleiding geven tot de vorming van tumoren, wanneer de nieren gaan trachten de doorstroming van te veel aan water en irriterende vloeistoffen door hun systeem, te beperken.
Bij blaaskanker zal een overmaat aan irriterende en gifstoffen in de urine, afkomstig van vooral kunstmatig gekweekt voedsel en chemisch verontreinigd water, uiteindelijk aanleiding geven tot het ontstaan van kanker.

Nierproblemen die zich in het meer compacte, vaste gedeelte van de waterwegen ontwikkelen, zijn relatief gezien yanger, terwijl blaasproblemen die in het holle expansieve gedeelte van de waterwegen ontstaan, relatief gezien yinner zijn. Om het evenwicht te herstellen, is een relatief yin type van macrobiotisch dieet nodig voor nierproblemen en een relatief yang type van dieet voor het oplossen van blaasproblemen.

Balken onder de oogleden
In de traditionele fysiognomie komt de streek onder de ogen overeen met de nieren. Een donkere zwarte verkieuring van de huid in dit gebied, is een teken van nierstagnatie (gebrek aan energiebeweging) en van vergiftigd bloed, te wijten aan een slecht functioneren van de nieren. Bij vele mensen ontstaan tegenwoordig balken onder de oogleden. Die hebben twee oorzaken: 1. balken voortkomende van opstapeling van vloeistof: ze lijken waterig en gezwollen. 2. balken te wijten aan opstapeling van slijm. Het eerste type is te wijten aan een overmaat aan vocht en is een teken voor gezwollen nierweefsels en frequent urineren. Teveel vocht, met inbegrip van alle dranken, fruit en fruitsappen kan hiervan de oorzaak zijn.
Het tweede type oogbalk gaat niet noodzakelijk samen met frequent urineren, maar is een teken voor opstapeling van slijm en vet in het nierweefsel. Als er ook kleine pukkels of puistjes, of donkere vlekjes verschijnen bij dit tweede type van balk onder de oogleden, dan is het mogelijk dat er zich uit dit vet en slijm stenen aan het vormen zijn.

Als de balken onder de ogen chronisch blijven, is er slijmophoping in de urineleiders, aan de blaaswand en in de geslachtsorganen (eierstokken, eileiders en baarmoeder bij de vrouw, prostaatklier bij de man). Dit veroorzaakt een bacteriële activiteit, ontsteking, jeuk, vaginale uitscheiding (witverlies), cystes in de eierstokken en misschien zelfs het ontwikkelen van tumoren en kanker in deze gebieden.

Beide types van balken onder de ogen tonen het verval aan van de lichamelijke en mentale vitaliteit als een natuurlijk gevolg van de bovengenoemde condities. Overbelaste lichaamsstelsels, vermoeidheid, luiheid, vergeetachtigheid, besluiteloosheid en het verlies van een helder oordeelsvermogen.

De door vocht ontstane balken kunnen gemakkelijk weer verdwijnen door het beperken van de vochtinname, terwijl de door slijm en vet veroorzaakte balken meer tijd nodig hebben om op te klaren en kunnen verbeterd worden door alle vet- en slijmvormend voedsel, zoals zuivel, vlees, gevogelte, suiker, geraffineerde meelprodukten en alle soorten van oliën uit het dieet te schrappen.

Het rechteroog komt overeen met de rechternier, zo betekent de balk onder de rechteroog dat de rechternier is aangetast. Hetzelfde geldt voor linkeroog en linkernier.

OWC - Gezondheid & natuur