Gezondheid & natuur

Oosterse diagnose 3 - Vuur

Ken jezelf.
Oosterse diagnose stap voor stap - deel 3

Je uiterlijk weerspiegelt je innerlijk en kan je dus belangrijke aanwijzingen geven over jezelf. In deze reeks leer je je eigen lichaam lezen. We bieden stapsgewijs de basisprincipes van de traditionele oosterse diagnosetechnieken aan. Ze zijn gebaseerd op het model van de vijf transformaties van energie : vuur, aarde, metaal, water en hout (zie vorig Netelblad). Aan de hand daarvan ontdek je je krachten en zwakheden, je talenten en mogelijkheden.

De bloei van het leven
De beweging in de natuur die de sterkste energie om zich heen verspreidt en het meest uitzetting veroorzaakt, is de vuurbeweging. Vanaf begin mei bereikt de zonne-energie haar vuurstadium en kennen we de eerste echt warme dagen. De zonnewarmte bereikt de aarde en geeft een aanzet tot verdere uitzetting. De expansietendens in de plantenwereld bereikt zijn hoogtepunt in het meest uitgezette punt van de plant: de bloem, die haar kleuren en geuren om zich heen verspreidt. De temperatuur loopt op en verwarmt de aarde. De wind waait steeds meer uit het zuiden. Op 21 juni bereikt de vuurenergie haar maximum, de zon staat dan op haar hoogste punt (in het noordelijk halfrond). Na verloop van ongeveer een maand bereikt die hitte de aarde. We kennen dan de hondsdagen van juli. Vanaf dan neemt de warmte af en gaan we stilaan naar de nazomer.

Hart en dunne darm
In het leven manifesteert de vuurenergie zich als de bloeiperiode van ons bestaan: de volwassenheid, de meest actieve periode, de verwerkelijking van dromen en idealen, het sociale leven en de liefde. Deze functies worden in het lichaam bestuurd en beheerst door het hart en de dunne darm. Beide organen en hun functies zijn een expressie van de zich verspreidende en uitzettende energie. Beide bewegen ze intensief verscheidene keren per minuut, wat een actieve vuurenergie doet vermoeden. De vuurenergie van deze organen dankt zijn actieve intensiteit aan de plaats waar beide organen zich bevinden. Ze liggen immers centraal langsheen het belangrijkste energiekanaal van ons lichaam, dat loopt van onze spiraalvormige kruin tot aan onze aars. Doorheen dit kanaal bewegen de neerdalende en samentrekkende hemelkracht en de uitzettende en opstijgende aardekracht. Door hun op- en neergaande bewegingen zetten hart en dunne darm uit en trekken ze nadien weer samen, waardoor de bloedbeweging in deze organen geactiveerd wordt. Hetzelfde vuuraspect van onze lichaamsenergie drijft het bloed en zijn energie doorheen de bloedvaten en ontwikkelt mee de kwaliteit en sterkte van de bloedvaten.

De tong
Een ander orgaan dat onder invloed van de vuurenergie gevormd en bewogen wordt is de tong. De vorm, kleur en vochtigheidsgraad van de tong kunnen een indicatie zijn voor de conditie van het hart. De beweging van het yange, compacte, stevig gespierde tongorgaan wordt vooral veroorzaakt door aardekracht. Omdat die sterker aanwezig is bij de vrouw, zal een vrouw gemakkelijker praten dan een man. Sterk stimulerende yinne dranken zoals koffie of alcohol brengen de aardekracht hevig in beweging waardoor praatziekte kan ontstaan. Een erg rode tong wijst op overstimulatie van de vuurenergie, wat door langdurige inname van sterk yinne voedselsoorten zoals koffie en tropische producten die een hevige verbranding veroorzaken, kan ontstaan. Dit leidt ertoe dat het hart een uitgezette, overactieve conditie ontwikkelt.

De stem
De klank van de stem vertelt ons meer in detail wat voor soort leven iemand leidt en welk type voedsel hij eet. Wie veel flink gezouten voedsel, erg droog voedsel en geraffineerde meelproducten eet, krijgt een hogere stem en spreekt sneller, terwijl iemand die vet en olierijk voedsel, zuivelproducten en veel vocht inneemt, een lagere stem krijgt en trager spreekt. Door te luisteren naar de resonantie van de stem kunnen we gewaarworden waar ergens een blokkade of een gebrek aan flexibiliteit is in het lichaam. Klanken doen namelijk verschillende organen in het lichaam trillen, ook al worden de klanken in de keel verwekt.

Spraakmoeilijkheden zijn eveneens symptomen van aanwezige hartproblemen. Stotteren wijst vaak op hartruis, overactief geklop van het hart of een onregelmatig hartritme. Traag gestamel wijst op een vermoeid, overwerkt hart en stoornissen in de elektrische impulsen die het kloppen van het hart activeren. Valse starts en stops in de spraak kunnen eveneens wijzen op het overslaan van een hartslag.

Snel spreken of over woorden vallen wijst op een overactief hart en een tendens tot het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Mensen die in streken wonen waar specerijen, suiker en olierijk voedsel vaak gebruikt worden, praten vaak sneller. Een trage spraak is echter niet zozeer een hartprobleem, maar wijst daarentegen op verslapte en onderactieve, overwerkte nieren. Zo'n nierconditie, samen met een hartprobleem, is de oorzaak van een waterige stem of een 'vochtige' manier van spreken.

De handen
De conditie van het hart kan eveneens worden vastgesteld door de handen te onderzoeken. In het embryonale stadium begint het hart rond de 24ste dag te kloppen en 1 dag later verschijnen direct uit het borstgebied 2 kleine nopjes die later uitspiraliseren tot schouders, armen, handen en vingers. Twee open handen komen overeen met de grootte van de longen, en een vuist met de grootte van het hart. De linkerzijde van het hart komt overeen met de linkerhand, de rechterzijde met de rechterhand.

Vaak ziet men een roodachtige kleur aan de buitenkant van de hand, van de pink tot aan de duim. De stroming van het bloed doorheen de beide hartkamers komt overeen met dit gebied. Een afgesplitste of verkleurde nagel aan de duim of aan de pink of een donkere verkleuring op het vlezige gedeelte van de duim duidt op stagnatie in de bloedstroom doorheen het hart. De conditie van de twee centrale kleppen leest men af in het centrum van de palm. Als dat gebied gezwollen is of verkleurd of wanneer het pijnlijk aanvoelt bij druk, dan zijn de overeenkomstige kleppen te zwak, lekken ze of zijn ze verslapt door teveel vocht. Ofwel zijn ze verhard en koeken ze aan elkaar door opstapeling van vet en cholesterol.

De sterkte van de handgreep toont de sterkte van elke hartkamer. Een zwakke greep wijst op algemene zwakte of tekorten in de hartspier terwijl een te hevige greep wijst op hoge bloeddruk en een overactief hart. Iemands hand schudden is dus een goede gelegenheid om zijn hart- en bloedcirculatietoestand te bepalen.

Als de grootte en de vorm van de belangrijkste handlijnen heel verschillend zijn tussen linker- en rechterhand, zijn de twee hartzijden erg verschillend. Als iemands twee handen goed kunnen samenwerken, werken de twee hartkamers goed samen, zoniet kan er onregelmatigheid in de hartslag voorkomen. Er bestaat dan de kans dat iemand van het ene emotionele uiterste in het andere valt en niet stabiel, standvastig en betrouwbaar is.

De kleurschakering en de temperatuur van de handen geven nog verdere aanduidingen. Een roodachtige pinkverkleuring of heel warme handen wijzen op een overactief hart met een neiging tot hoge bloeddruk. Dit heeft als oorzaak een overmatig gebruik van zoetigheid, suiker, fruit, fruitsappen, specerijen en alcohol, gewoonlijk samen met dierlijk voedsel. Koude, vochtige handen wijzen op een heel erg uitgezet hart dat verzwakt werd door langdurige gebruik van onevenwichtig voedsel en drank, vooral van gekoelde dranken en zuivelproducten. Koude, droge handen wijzen op samengetrokken bloedvaatjes onder de huid en in het hart ten gevolge van teveel zoutig dierlijk voedsel, geraffineerd meel en hardgebakken voedingsmiddelen.
Mensen die de gewoonte hebben hun handen in de achterzakken te steken hebben meestal vet en cholesterol in en rond de hartspier en in de dunne darm. Grote handgebaren wijzen op een overactief hart, belast door de inname van specerijen, zout, tropische voedselsoorten, vocht en alcohol.

Hart en humor
Overmatig lachen, giechelen en uitbundige humor duiden vaak op een gezwollen, overactief hart. Deze tendens is het gevolg van overmatig gebruik van suiker, zoetigheden, fruit en fruitsappen, salades, tropisch voedsel, koffie en stimulerende dranken of alcohol, meestal gebruikt in combinatie met vlees, gevogelte, zuivel en eieren. Excessief lachen, tot het hysterische toe, kan beschouwd worden als een signaal van een verzwakt hart.
Het woord humor komt van de 4 humorale vochten of voedende vloeistoffen waarover gesproken wordt in oude geschriften van de traditionele Westerse filosofie en geneeskunde. Er werd gezegd dat iemand in goed humeur vertoefde als die 4 vloeistoffen in het lichaam goed in evenwicht waren. Iemand was in slechte stemming wanneer er een overschot of een tekort was van één van deze vloeistoffen. Het woord humor heeft trouwens dezelfde oorsprong als humidité (vochtigheid).
'Lachen tot men in zijn broek plast' wijst dus op een overmaat aan lachen gepaard aan een overmaat aan vocht.
Droge humor treft men meer in noordelijke klimaten aan, waar een schaarse natuurlijke omgeving een hogere inname van gezouten voedsel, drooggebakken voedingsmiddelen en dierlijk voedsel noodzakelijk maakt.

Gedrag
Onstabiele en slecht gecoördineerde lichaamsbewegingen wijzen op hartstoornissen. Een krampachtig gedrag, het onvermogen om stil te zitten of een comfortabele positie te vinden, herhaald veranderen van adres, job of partner, al deze dingen wijzen op onregelmatige hartritmes en de ontwikkeling van hartziekten.

De hartkleppen komen overeen met de ogen. Hartkleppen zijn normaal gesproken gespannen en sterk. Als de ogen zwak worden en waterig, waarbij men vaak knippert, zijn deze kleppen slap aan 't worden. Als de ogen gezwollen zijn en rood is er zwelling of lichte ontsteking in de overeenkomstige kleppen. Als de ogen slijm ontladen, verzamelt er zich slijm rond de kleppen. Als de ogen nauw worden of de neiging hebben zich gedeeltelijk te sluiten, zijn de kleppen te gespannen en ontwikkelt zich teveel druk in de overeenkomstige hartkamer.

Wanneer de rechterzijde van de mond meer gezwollen en slap is, is de conditie gelijkaardig in de rechterkamer. Als heel de mond gezwollen is en zwak, wordt het gehele hart slap en week. Door te kijken naar de coördinatie van de mondhoeken wanneer men spreekt, krijgen we een idee van het hartritme en de balans tussen de twee kamers, eveneens wanneer de mond niet beweegt.

Ook de gelaatskleur is afhankelijk van de hart- en dunnedarmconditie. Een rode gezichtskleur wijst op hart- en circulatieproblemen. Mensen die vaak in hun handen wrijven of bovenop hun hoofd krabben of hun haar verliezen, hebben doorgaans aandoeningen van hart en circulatie, vooral veroorzaakt door extreme voedselsoorten.

Het ideaal ...
Iemand met een ritmische, ontspannen hartslag heeft kalme, gelijkmatige beweging en gebaren, een heldere manier om zich uit te drukken, een aangenaam klinkende stem en een eenvoudige, harmonieuze manier van leven. Zo iemand is vriendelijk, rustig, geeft blijk van intuïtief begrip en spirituele openheid, en heeft een vrolijke, humoristische expressie.
Ben je daar nog niet? Geen paniek, je kan er gemakkelijk zelf wat aan doen door je leef- en eetwijze aan te passen. Om verbetering te brengen in onze hart- en darmconditie geldt de aloude wijsheid: bitter in de mond maakt het hart gezond. In de natuurlijke keuken vinden we daarvoor onder andere witloof, andijvie, paardebloemwortel en -blad, kliswortel, geroosterd sesamzaad,... Maïs en rode gierst zijn hartversterkende granen. Groenten als rapen, radijzen, daikon, uien en sjalotten zijn excellent om vetafzettingen rond het hart te doen smelten en het hart zijn soepelheid terug te geven.

OWC - Gezondheid & natuur