Inschrijving & Afspraken

Inschrijving & afspraken

Kortingen
• Op de cursussen georganiseerd in samenwerking met andere organisaties (CKH, Terra Natura, ...) gelden geen kortingen, tenzij anders vermeld.
• Andere kortingen dan voorafbetalingskorting zijn geldig wanneer je recht op korting vóór de start (niet bij de start) door ons bevestigd is en wanneer je betaling bij de start van de cursus in orde is.
• Andere kortingen dan voorafbetalingskorting zijn niet combineerbaar met betaling via de kmo-portefeuille.
• Onderstaande kortingen zijn geldig tenzij er iets anders vermeld staat bij de cursusinfo.
• We geven de volgende kortingen bij vroege betaling:
- 10% op jaartrainingen en opleidingen** (excl. losse terugkom/verdiepingsmodules) wanneer we het bedrag minstens 2* maanden vóór aanvang van de cursus ontvangen (*3 maanden voor trainingen met een internationale lesgever)
- 5% op de andere cursussen wanneer we het bedrag minstens 1* maand vóór aanvang van de cursus ontvangen (*2 maanden voor cursussen in Orval, 3 maanden voor cursussen met een internationale lesgever).
Dit zijn stricte deadlines; hou er rekening mee dat er tijd zit tussen het moment waarop jij overschrijft en het moment waarop het bij ons op de rekening staat en neem een marge, zeker als er weekend- of feestdagen tussen zitten.
• Studenten, senioren (65+) met een klein pensioen en mensen met een vervangingsinkomen krijgen 5% korting op de cursussen in Orval, de jaartrainingen en opleidingen**, en de cursussen met internationale lesgevers. Ze krijgen 10% korting op de andere cursussen.
• Jongeren onder de 26 jaar krijgen 25% korting op de cursussen in Orval en 50% korting op de andere cursussen.
• Je kan ook zelf een alternatief betalingsvoorstel aanbrengen. Voor lange (en dus duurdere) cursussen kan je eventueel een spreiding van betaling aanvragen. (Hiervoor worden wel extra administratiekosten aangerekend, tenzij je student bent of een vervangingsinkomen hebt.) Contacteer hierover het secretariaat.
** Alle jaartrainingen en opleidingen vind je onder het thema 'opleidingen en trainingen'.

Inschrijving
Inschrijven kan via deze website of telefonisch. Schriftelijk inschrijven (via de website, per mail of per brief) is noodzakelijk voor jaarcursussen en opleidingen.
Je krijgt van ons een bevestiging per e-mail of brief.
Wanneer een cursus volzet is leggen we een wachtlijst aan om eventuele annuleringen op te vangen

Betaling
Tijdig betalen is voordelig, meer informatie vind je hieronder bij 'kortingen'.
Wanneer je pas kort vóór de start van de cursus hebt betaald, breng dan het overschrijvingsbewijs of rekeninguittreksel mee. Wanneer je nog niet hebt betaald bij aanvang van de cursus betaal je contant ter plaatse.
Rekeningnummer Antwerpen en andere cursuslocaties in Vlaanderen:  BE21 5230 4534 0303).
Rekeningnummer Orval: BE23 5230 4544 6191)
Nederlanders kunnen ons Nederlands rekeningnummer gebruiken: NL34 TRIO 0212 1908 06 (Triodos Bank Zeist, tnv Oost West Centrum, Bois-le-Comte 1, 6823 Villers-devant-Orval).

Facturatie en bedrijfsprijzen
• Als je als privé-persoon inschrijft en de standaard cursusprijs betaalt, kan een factuur (betalingsbewijs) alleen opgemaakt worden op je eigen naam en adres. Aan een per email verstuurde factuur zijn geen kosten verbonden. Voor een geprinte factuur per post verstuurd rekenen we € 15 administratiekosten aan.
• Voor een factuur op naam van een bedrijf rekenen we vooreerst een administratieve kost van € 15, en er is ook het volgende:
Vroeger hanteerden wij voor facturen aan bedrijven een aangepaste cursusprijs. Die prijs was standaard 50% hoger dan de particuliere prijs. Ervaring leerde ons dat 'kleine zelfstandigen' het hier moeilijk mee hadden. Wij vinden wel dat er een verschil in prijs mag zijn dat redelijk is en conform het genoten voordeel. Een bedrijfsfactuur bevoordeligt de begunstigde t.o.v. een particulier deelnemer. Daarom vragen wij je om zelf een percentage te kleven op de meerwaarde die we mogen factureren; wat klopt voor jou? Het verschil is een waardevolle bijdrage die het ons mee mogelijk maakt ook korting te bieden aan lagere inkomens.

Kmo-portefeuille
Voor opleidingen, trainingen en de meeste andere cursussen van het Oost West Centrum kan met kmo-portefeuille betaald worden. Meer info.

Annulering
• De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 
• Wanneer het Oost West Centrum een cursus annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan het Oost West Centrum niet aansprakelijk gesteld worden.
• Als je zelf een cursus annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail, fax of brief). Bij annulering tot 2 maanden vooraf betaal je € 15 annuleringskosten. Bij annulering vanaf 2 maanden tot 3 weken vóór aanvang van de cursus betaal je 20% annuleringskosten. Bij annulering vanaf 3 weken tot 2 werkdagen vóór de start betaal je 50% van het cursusbedrag. Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 100% van het cursusbedrag.
• Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel € 5 (€15 voor jaartrainingen, buitenlandse lesgevers en cursussen in Orval) als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na schriftelijk akkoord van Oost West Centrum en is niet van toepassing op vervolgjaren in de opleidingen.
• Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
• Zetfouten in prijzen en data in publicaties van het Oost West Centrum kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Residentiële programma's
De prijzen die vermeld worden bij de programma's die plaatsvinden in Orval, zijn op basis van overnachting in een drie- of vierpersoonskamer. We hebben ook een aantal mooie één- en tweepersoonskamers. Die moet je vooraf reserveren en kosten € 26 per nacht extra (per kamer).
Lakens zijn niet in de prijs inbegrepen maar kunnen wel ter plekke gehuurd worden à € 10 (je kan ze uiteraard ook zelf meebrengen).

Foto's
Foto's genomen tijdens open deur dagen, cursussessies of cursusverblijf kunnen gebruikt worden in onze eigen communicatie (bijvoorbeeld website of Facebook).  Als je er bezwaar tegen hebt dat we foto's gebruiken waarop jij duidelijk herkenbaar in beeld bent, meld ons dat dan aub vóór of bij de start van de cursus.