Inschrijving & Afspraken

Inschrijving & afspraken

Kortingen
• We geven de volgende kortingen bij vroege betaling:
- 10% op de  jaartrainingen en opleidingen** wanneer we het bedrag minstens 2 maanden vóór aanvang van de cursus ontvangen (3 maanden voor trainingen met een internationale lesgever)
- 5% op de andere cursussen wanneer we het bedrag minstens 1 maand vóór aanvang van de cursus ontvangen (2 maanden voor cursussen in Orval, 3 maanden voor cursussen met een internationale lesgever).
Dit zijn stricte deadlines; hou er rekening mee dat er tijd zit tussen het moment waarop jij overschrijft en het moment waarop het bij ons op de rekening staat en neem een marge, zeker als er weekend- of feestdagen tussen zitten.
• Studenten, senioren (65+) met een klein pensioen en mensen met een vervangingsinkomen krijgen 5% korting op de cursussen in Orval, de jaartrainingen en opleidingen, en de cursussen met internationale lesgevers. Ze krijgen 10% korting op de andere cursussen.
• Jongeren onder de 26 jaar  en mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen 10% korting op de cursussen in Orval,  de jaartrainingen en opleidingen, en de cursussen met internationale lesgevers. Ze krijgen 25% korting op de andere cursussen. Per cursus kan slechts een beperkt aantal mensen gebruik maken van deze korting dus check eerst of het nog kan voor de cursus die jou interesseert.
• Bovenstaande kortingen zijn niet met elkaar te combineren (wel met voorafbetalingskorting of speciale kortingen zoals open deur dag korting).
• Je kan ook zelf een alternatief betalingsvoorstel aanbrengen. Voor opleidingen en trainingen kan je een spreiding van betaling aanvragen. (Hiervoor worden wel extra administratiekosten aangerekend, tenzij je student bent of een vervangingsinkomen hebt.) Contacteer hierover het secretariaat.
• Deze kortingen zijn geldig tenzij er (heel uitzonderlijk) iets anders vermeld staat bij de cursusinfo.
• Op de cursussen georganiseerd in samenwerking met andere organisaties gelden deze kortingen niet.
• Andere kortingen dan voorafbetalingskorting zijn geldig wanneer je recht op korting vóór de start (niet bij de start) door ons bevestigd is en wanneer je betaling bij de start van de cursus in orde is.
• Andere kortingen dan voorafbetalingskorting zijn niet combineerbaar met betaling via de kmo-portefeuille.

Bedrijfsprijzen
Als voor jou als bedrijf (of particulier) onze prijzen aan de lage kant zijn, stellen we een extra bijdrage heel erg op prijs. In dat geval vragen we je om zelf een percentage te kleven op de meerwaarde die we mogen factureren; wat klopt voor jou? Het verschil is een waardevolle bijdrage die het ons mee mogelijk maakt ook korting te bieden aan lagere inkomens. 

Kmo-portefeuille
Voor opleidingen, trainingen en de meeste andere cursussen van het Oost West Centrum kan met kmo-portefeuille betaald worden. Meer info.

Inschrijving
Inschrijven kan via de website, per mail of telefonisch.
Je krijgt van ons binnen de twee werkdagen een inschrijvingsbevestiging met betalingsinfo en praktische info.
Wanneer een cursus volzet is leggen we een wachtlijst aan om eventuele annuleringen op te vangen.

Betaling
Als je minder dan een maand voor de start van de cursus inschreef, vragen we om het volledige bedrag binnen de week over te schrijven. 
Als je vroeger inschreef, mag je zeker ook alles ineens betalen (misschien heb je nog recht op voorafbetalingskorting, zie bovenaan de pagina voor meer info). Maar je kan ook als volgt betalen: 
• 20% van het cursusbedrag binnen de week
• 30% een maand vooraf
• de rest (minstens) 7 werkdagen vóór de start van de cursus.
Bij laat inschrijven breng je ofwel cash geld mee om bij het begin van de les te betalen of je schrijft over en brengt het betalingsbewijs mee. Het volledige bedrag moet in elk geval bij de start van de cursus betaald zijn (tenzij je gespreid betaalt, wat mogelijk is voor opleidingen en jaartrainingen).
Rekeningnummer Antwerpen en andere cursuslocaties in Vlaanderen:  BE21 5230 4534 0303).
Rekeningnummer Orval: BE23 5230 4544 6191)
 

Facturatie 
• Aan een per email verstuurde factuur zijn geen kosten verbonden.
• Voor een geprinte factuur per post verstuurd rekenen we € 15 administratiekosten aan.

Annulering
• De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 
• Wanneer het Oost West Centrum een cursus annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan het Oost West Centrum niet aansprakelijk gesteld worden.
• Je kan tot 12 uur voor de start van de cursus annuleren als jij of een van je huisgenoten mogelijk een corona-besmetting hebben. Het bedrag dat je betaald had, kan je dan voor een andere cursus gebruiken. Het tegoed blijft een jaar geldig.
• Verder gelden onze normale voorwaarden: Als je zelf een cursus annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail, fax of brief). Bij annulering tot 2 maanden vooraf betaal je € 15 annuleringskosten. Bij annulering vanaf 2 maanden tot 3 weken vóór aanvang van de cursus betaal je 20% annuleringskosten. Bij annulering vanaf 3 weken tot 7 werkdagen vóór de start betaal je 50% van het cursusbedrag. Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 100% van het cursusbedrag.
• Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel € 5 (€15 voor jaartrainingen, buitenlandse lesgevers en cursussen in Orval) als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na schriftelijk akkoord van Oost West Centrum en is niet van toepassing op vervolgjaren in de opleidingen.
• Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
• Zetfouten in prijzen en data in publicaties van het Oost West Centrum kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Residentiële programma's
De prijzen die vermeld worden bij de programma's die plaatsvinden in Orval, zijn op basis van overnachting in een drie- of vierpersoonskamer.
Een één- of tweepersoonskamer moet  vooraf gereserveerd worden en kost € 26 per nacht extra (per kamer).
Lakens zijn niet in de prijs inbegrepen maar kunnen wel ter plekke gehuurd worden à € 10 (je kan ze uiteraard ook zelf meebrengen).

Foto's
Foto's genomen tijdens open deur dagen, cursussessies of cursusverblijf kunnen gebruikt worden in onze eigen communicatie (bijvoorbeeld website of Facebook).  
Als je er bezwaar tegen hebt dat we foto's gebruiken waarop jij duidelijk herkenbaar in beeld bent, meld ons dat dan aub vóór of bij de start van de cursus.

OWC - Inschrijving & Afspraken