Never waste a good crisis

Never waste a good crisis

Foto

 

Uiteraard voelen ook wij mee met de vele mensen die door deze pandemie getroffen worden, als patiënt, als technisch werkloze, als kwetsbare of kansarme, als oudere, als overbevraagde hulpverlener, als nabestaande van een overledene, ... Toch ligt het niet in onze natuur om blindelings mee te gaan in de sfeer van angst die nu zo sterk wordt gevoed door de continue stroom van mediaberichten. 

 

In permacultuur of agro-ecologische, biologische en biodynamische landbouw is men gewend om een ziekte, een plaag, een (on)kruid of gelijk welke andere verstoring van een evenwicht niet louter te beschouwen als een te bestrijden fenomeen. We weten dat ze steeds het signaal zijn van een onderliggend onevenwicht in het systeem en dat symptoombestrijding hoogstens een ultiem redmiddel kan zijn, maar nooit een structurele oplossing. We weten dat duurzaamheid gebouwd is op lokale kringlopen, samenhang, veerkracht, (bio)diversiteit, faire verhoudingen, wederkerigheid en ga zo maar door. Corona is een zoveelste niet mis te verstaan signaal in onze ontspoorde samenleving.

 

Wie bereid is om verder te kijken dan de uiterlijke factoren, de symptomen, de bestrijding, de cijfers en de al dan niet afgevlakte curves, kan zich deze dagen ook voeden met berichten die ons helpen om een dieper begrip te ontwikkelen voor wat zich nu afspeelt. Waarom doet deze crisis zich voor? Waarom nu? Wat zijn de processen die dit mee hebben veroorzaakt? Welke bestaande maatschappelijke ontwikkelingen moeten we dringend en versneld verder versterken om te voorkomen dat dit zich opnieuw voordoet?

 

Er is dus naast crisis ook hoop. De coronacrisis zal hopelijk in de toekomst niet enkel herdacht worden als een gezondheidscrisis maar tevens als een bewustzijnscrisis, die heeft bijgedragen tot een gezonde evolutie.