Persoonlijke & relationele groei

Dromen, toegangspoorten tot de nacht (Ya' Acov Darling Khan)

Het is bijna niet te geloven dat als een mens 75 jaar zou leven, hij dan misschien meer dan 25 jaar daarvan slapend zou doorbrengen. Niet dat er iets mis is met slapen, maar heb je ooit gedacht: "Waar ga ik verdorie heen als ik slaap?"

We leven in West-Europa in een cultuur waarin we geleerd hebben onze dromen te negeren en ze te beschouwen als niets meer dan simpele producten van onze verbeelding. Zelfs in de hopelijk bewustere werelden van psychoanalyse en psychotherapie worden dromen in het beste geval beschouwd als fascinerende inzichten in de psyche.

Er bestaan natuurlijk veel ideeën over dromen en er zijn al duizenden woorden geschreven over het interpreteren van dromen. In sjamanistische culturen over de hele wereld (ja, zelfs in Europa) wordt dromen als even belangrijk beschouwd als dat wat in de wakende wereld gebeurt. Men heeft het zelfs over slapende dromen en wakende dromen. Voor een sjamaan heeft wat hij 's nachts droomt een rechtstreeks verband met wat overdag gedroomd wordt. Voor een sjamaan is de energie die het lichaam beweegt en bewoont tijdens de uren van zonlicht, 's nachts vrij om buiten de grenzen van het fysieke rijk rond te zwerven. Het energielichaam of droomlichaam wordt doelbewust ontwikkeld op een manier die sterk gelijkt op die waarop onze ingenieurs jaren en jaren aan de ontwikkeling van nieuwe auto's werken. De opdracht om het energielichaam te creëren is een taak die vele jaren in beslag kan nemen om ze perfect uit te voeren. Dromen is een van de instrumenten om die taak aan te gaan.

Waarom zouden we ons daar druk over maken? Om dezelfde reden waarom we proberen om bewust te worden in onze dagelijkse bezigheden: om meer keuze en meer energie te hebben en, het belangrijkste van al, om meer van onszelf te kunnen geven. Als we 25 jaar hebben om te slapen, dan zou het voor elke verkenner wijs zijn om te kijken hoe hij die tijd het best kan benutten voor zijn persoonlijke ontwikkeling en voor het verder vormen van de gaven die hij zijn gemeenschap te bieden heeft.

Het eerste wat we moeten doen om ons dromen naar een dieper niveau te brengen is ons ervan bewust worden dat we dromen. Carlos Castaneda kreeg van zijn mentor, Don Juan Matus, een oude Yacqui indiaanse sjamaan, de opdracht om tijdens het dromen zijn handen te zoeken. Hij kreeg die opdracht omdat hij zich, als hij die uitvoerde, zou realiseren dat hij aan het dromen was en dus meer controle kon beginnen krijgen over zijn droomsituatie.

Stammen in Maleisië leren hun kinderen zich om te draaien en dat wat hen bang maakt in een nachtmerrie recht aan te kijken. Ik probeerde hetzelfde bij mijn zoon toen hij op een nacht midden in een nachtmerrie wakker werd. Nadat ik hem gekalmeerd had, vroeg ik hem te beschrijven waarvan hij bang was. Hij vertelde het me en ik stelde hem voor dat hij weer zou gaan slapen en terug zou gaan naar dezelfde nachtmerrie. Wanneer de angstwekkende dingen naarhem toe zouden komen, zo was het plan, dan zou hij zich omdraaien, hen zeggen dat hij wist dat hij aan het dromen was en dat, aangezien ze in zijn droom waren, ze nu asjeblief moesten weggaan. Een andere techniek is voor te stellen dat het kind de dingen waar het bang van is ziet en hen iets belachelijks laat aandoen dat hem doet lachen in zijn droom. Door te lachen met de monsters ontneem je hen hun macht als je weet dat je droomt.

's Morgens vroeg ik Reuben hoe het hem vergaan was. Hij zei dat hij gedaan had wat ik hem voorgesteld had en dat de nachtmerrie weggegaan was. Hij heeft geen enkele nachtmerrie meer gehad sindsdien.

Wakker worden in je dromen heeft veel praktische voordelen. Het is mogelijk om specifieke vragen te stellen of om raad te vragen in je dromen. Vrij spielautomaten van het lawaai van de dag komt de dromer in de stilte van de nacht soms tot geïnspireerde mogelijkheden. Jezelf voorbereiden op moeilijke situaties door de situatie eerst te dromen helpt heel goed. Meester-beoefenaars van de Kunst van het Dromen gebruiken dromen als een poort naar het onbekende. Door voorzichtige stappen te nemen, op een heel beheerste manier zodat hij zijn evenwicht kan bewaren, treedt een Dromer binnen in het mysterie van de nacht als een leerling van het onbekende. Er worden veel opdrachten gegeven om die stabiliteit en die rust te ontwikkelen.

Ik ben geen leraar in het dromen. Ik ben een leerling. Ik heb buitengewoon veel energie gevonden in dromen. Vrij van de grenzen van de driedimensionele realiteit is het energielichaam vrij om te vliegen en te onderzoeken. En wat een avontuur kan je beleven in de donkere uren van de nacht! Hoe dieper je onderzoekt, hoe meer het nodig is dat je de brug bouwt tussen de slapende en de wakende droom. De opdracht van 'bruggen bouwen', zoals het genoemd wordt, brengt een continuë stroom van energie-stimulerende situaties. Synchroniciteit wordt de norm. Déjà-vu wordt een poort naar herinnering. En de hele praktijk van het dromen wordt een poort tot een soort magie die zowel ontzettend praktisch als wonderlijk artistiek is.
Men zegt dat Einstein zijn relativiteitstheorie ontdekt heeft in zijn dromen. Mozart droomde zijn partituren. We hebben allemaal een unieke kans om iets moois en geïnspireerds aan deze wereld te geven. We hebben alle hulp, energie en tijd nodig die we kunnen krijgen; dan hebben we de opdracht om dat wat ons zo genereus geschonken is te gebruiken om het best mogelijke resultaat te creëren voor onszelf, ons gezin, onze gemeenschap en onze wereld.

Wordt het niet tijd dat we ontwaken en niet alleen de dag maar ook de nacht gebruiken? Niet alleen het rationele, maar ook het magische? Niet alleen de fysieke kant van onze natuur maar ook de energetische? Ik heb horen zeggen van mensen die vrienden hebben die in de bergen van Mexico leven dat wij in het Westen ons hele leven bezig zijn met op een been de berg oplopen. We hebben er twee gekregen. Ongetwijfeld zou het ons leven ietsje harmonieuzer maken als we niet de hele tijd moesten hinkelen!

Ik wens je schitterende dromen en de verbeelding om in staat te zijn om meer van de menselijke potentie te benutten die versluierd blijft door de magie en het mysterie van de nacht.

Ya'Acov Darling Khan

OWC - Persoonlijke & relationele groei