Persoonlijke & relationele groei

Een praktische kijk op Karma (Tom Monte)

Karma - of het geloof dat oorzaak en gevolg het universum organiseren - is een onderwerp waarmee je jezelf al snel belachelijk maakt. Óf je behandelt het begrip als iets dat de moeite niet waard is in overweging te nemen - met andere woorden, als iets lachwekkends - en kleineert hiermee een geloofsysteem dat misschien wel de beste verklaring biedt voor de moeilijkheden en onrechtvaardigheden in het leven. Óf je doet jezelf voor als een of andere grootmeester of goeroe die het mysterie van het universum doorgrondt, en vraagt er bij deze zelf om door de bliksem getroffen te worden.

Ik ga proberen geen van beide vergissingen te begaan (ik zal vast en zeker andere fouten maken!) door alvast te zeggen dat er twee aspecten van karma zijn die niet verklaard kunnen worden - niet alleen kunnen we ze niet verklaren, sterker nog, wanneer we er op een verkeerde manier mee omgaan, kunnen we er onszelf schade mee toebrengen. Aan de andere kant zijn er twee aspecten van karma die heel praktisch en nuttig kunnen zijn bij het proberen geluk te creëren in ons leven. Daarom is het handig het verschil te kennen tussen deze vier aspecten van karma. Ik zal ze één voor één toelichten.

Twee onpraktische aspecten van Karma
Het eerste aspect van karma dat niet uitgelegd kan worden, is dat van vorige levens. De meeste mensen die in karma geloven, geloven ook dat we meer dan één leven leiden.

De basisovertuiging is dat het leven op aarde in feite één gigantische school is waar we allemaal les volgen en vooruitgang boeken op ons eigen tempo. De reden waarom we in deze school zijn is om te evolueren naar een toestand van perfectie die, eens bereikt, ons toestaat terug te keren naar de oorspronkelijke staat van eenheid of goddelijkheid waar we vandaan komen. Een deel van het karmische patroon is dat, naargelang we leren en groeien, de goede daden die we verrichten in één leven, resulteren in iets positiefs in het volgende. Weerstand tegen groei en daden die onszelf of anderen schade toebrengen of onwetendheid en angst bevorderen, veroorzaken problemen in het volgende leven. Die problemen zijn er om ons één of andere belangrijke les te helpen leren om zo hogerop te geraken.

Alle problemen willen ons iets bijbrengen. Zij zijn gemaakt om ons te helpen evolueren naar onze ideale toestand. Meestal maken we steeds opnieuw eenzelfde soort problemen mee totdat we onze les eruit geleerd hebben. Vanaf dat moment worden we geconfronteerd met een andere soort van problemen, terwijl we steeds dichter bij de ultieme staat van perfectie komen. Terwijl we onze lessen leren, creëren we ook goed karma voor onszelf.

Dat karma ondervinden we dan ofwel in dit leven of in het volgende of in beide. Op die manier creëren we ons volgende leven door onze daden in het huidige.

Dit is misschien een ietwat simplistische kijk op karma, maar ik ben ervan overtuigd dat hij in wezen juist is. Ik heb herinneringen, dromen en gedachten gehad die sterke bewijzen leveren van de waarheid van mijn basisovertuiging, maar er is niets dat ik zou kunnen aanbrengen om iemand anders van dit geloof te overtuigen. Ofwel resoneert het in je ziel als waar - in dat geval ken je deze waarheid al - of het voelt vals en misschien zelfs dwaas aan.

Niets buiten jezelf kan je volgens mij werkelijk overtuigen van dit geloof. Daarom is elke poging van mij om je te overtuigen van bij het begin verloren moeite en zinloos.

Jammer genoeg komt uit die eerste overtuiging veelal een tweede voort die ik essentieel ongezond acht. Die tweede overtuiging is de volgende: dat elke moeilijkheid die je nu meemaakt, te wijten is aan fouten die je in een vorig leven gemaakt hebt.

Het is gemakkelijk dit voor waar aan te nemen, voornamelijk als je gelooft in een hard en straffend universum. Maar ik houd vol dat deze tweede overtuiging onpraktisch en onverstandig is. Ze moedigt mensen aan een fantasie te bedenken over het verleden die hun creativiteit en kracht in dít leven beperkt. Ze maakt ook dat zij zich voelen als slachtoffers van een oordelende God. Ik geloof niet dat karma op die manier werkt. Iedereen maakt problemen mee, wát ze ook deden of niet deden in het verleden.

Het leven is een school met lessen die soms plezierig en soms moeilijk zijn. Misschien hebben die lessen wel helemaal niets te maken met wat je gedaan hebt in een vorig leven. Het is beter te geloven dat het universum in wezen vriendelijk, liefdevol en steunend is - met andere woorden dat het wíl dat je slaagt, maar niet zonder inspanningen en niet zonder er uit te leren. Moeilijkheden zijn uitdagingen waaruit we moeten leren en die we moeten overwinnen. Dat is zowat de enige praktische benadering die ik kan bedenken voor zulke dingen en ik zie geen werkelijk voordeel om te zeggen dat onze problemen van vandaag veroorzaakt werden door fouten die gemaakt werden in een vorig leven.

Twee positieve manieren Karma te bekijken
De eerste positieve manier om karma te bekijken, geloof ik, is al je vrienden te zien alsof ze tevoren ook al in je leven waren en je nu willen helpen bij het leren van iets heel belangrijks, zoals ook jij de taak hebt je vrienden iets te leren. Iedereen die we ontmoeten en die een belangrijke rol in ons leven inneemt, is waarschijnlijk in ons leven gekomen met een bijzondere bedoeling. We zouden er moeite voor moeten doen die reden te achterhalen en ons actief in te zetten om dat doel zo goed mogelijk waar te maken.

Niet alleen geeft deze benadering een diepe betekenis aan al onze relaties, het moedigt ons ook aan om mensen met respect, begrip en liefde te behandelen. Het helpt ons ook te appreciëren dat iedereen die we kennen ons iets belangrijks te vertellen heeft. Dat betekent dat we misschien iets beter naar elkaar zouden moeten gaan luisteren.

Het tweede nuttige aspect van karma is te weten dat al het goede dat je vandaag veroorzaakt, ergens in de toekomst zal resulteren in iets goeds. Probeer elke dag goede dingen te creëren. Het is mogelijk dat al deze goede daden zullen uitgroeien tot iets werkelijk geweldigs en wonderlijks en dat je in je leven uiteindelijk heel gelukkig wordt. Als je goedheid veroorzaakt en als het idee van meerdere levens voor jou waar is, dan zul je ook in het volgende leven een geweldig en gelukkig persoon zijn. We weten niet zeker of er meerdere levens zijn.

Evenmin weten we of aan ons leven gestalte wordt gegeven door de gebeurtenissen in een vorig leven. Wat we wel weten is dat elke goede daad goedheid en liefde de wereld inzendt.

Op deze manier geeft ieder van ons vorm aan het leven op aarde én aan de kwaliteit van ons eigen leven.

 

OWC - Persoonlijke & relationele groei