Persoonlijke & relationele groei

Tom Monte over het ware mannelijke en het ware vrouwelijke

Tom Monte over het ware mannelijke, het ware vrouwelijke en vervullende liefde

Liefde tussen partners sterft wanneer een man afstapt van het mannelijke pad en een passieve, behoeftige, afhankelijke persoon wordt die door zijn partner bemoederd wil worden. Of wanneer een vrouw haar vrouwelijkheid verliest en een kritische, kwade ouder wordt voor haar partner.

Liefde leidt ons, als een grote rivier, onvermijdelijk naar complexe uitdagingen. Door een wonder van perfectie dat deel uitmaakt van het leven, zijn deze uitdagingen ontworpen om onze talenten naar buiten te brengen, onze capaciteiten te vergroten en ons te dwingen de mooie archetypes van het mannelijke en het vrouwelijke te belichamen.

Wanneer we deze uitdagingen ontwijken en vervallen in een kinderachtige of kritische ouderrol, gaan ware mannelijkheid en spirituele vrouwelijkheid verloren. En ook de liefde gaat verloren.

In plaats daarvan krijgen we vervormingen van het mannelijke en het vrouwelijke - vervormingen die stereotypen geworden zijn die we nu vanzelfsprekend vinden.

Het valse mannelijke en vrouwelijke dat ons meegegeven is

Kijk naar de erfenis van het mannelijke die we hebben leren accepteren - dat het mannelijke macho is, stoïcijns, zwijgzaam, gesloten, zichzelf tot in het extreme opofferend, gewelddadig en onbewust van pijn - zowel zijn eigen als andermans pijn.

Kijk naar de erfenis van het mannelijke die we hebben leren accepteren — dat het vrouwelijke een machteloos slachtoffer is, intellectueel, emotioneel en fysiek inferieur aan mannen, van nature masochistisch, gedwongen om te dienen, niet vanuit het hart maar vanuit zwakte.

Die stereotypen creëren relaties die volledig op macht gebaseerd zijn. En voor wie in deze beelden gevangen zit, moet de macht in stand gehouden worden - wat betekent dat er geen echt luisteren kan zijn, geen echte samenwerking, geen echte waardering voor de ander, en geen liefde.

Het verwerpen van de stereotypen heeft geleid tot nieuwe vervormingen

Vandaag de dag hebben de meeste mannen de heersende beelden rond mannelijkheid verworpen maar ze hebben ze vervangen door een kinderachtige zelfzuchtigheid, nier bereid en niet in staat om voor iemand anders dan zichzelf te zorgen. Door de ware kracht van het mannelijke te verliezen, hebben ze het vermogen verloren om hun eigen innerlijk leven eerlijk onder ogen te zien, om de uitdagingen van het leven eerlijk onder ogen te zien, en om anderen ten dienste te zijn. Ze hebben de moed verloren om vanuit hun hart te leven.

De meeste vrouwen hebben het heersende beeld van het vrouwelijke verworpen en tegelijk de mannelijke pool van hun identiteit ontwikkeld. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen die posities van macht en autoriteit innemen - zij worden meer mannelijk dan vrouwelijk, omdat ze noch de creativiteit noch de kracht ervaren hebben die in het vrouwelijke ligt.

Zodoende zijn ze de openheid en gevoeligheid kwijtgeraakt om te leven en lief te hebben vanuit hun hart.

Een goed voorbeeld hiervan zijn zo veel vrouwelijke dokters die proberen mannelijker te zijn dan hun mannelijke tegenhangers. De ironie is dat de ware kracht om te helen in het vrouwelijke zit - niet in het mannelijke! Wat misschien verklaart waarom de moderne geneeskunde - die zo overwegend mannelijk geïdentificeerd is - haar vermogen kwijtgeraakt is om te luisteren, te voelen, met het lichaam te werken en zachte geneesmethodes te gebruiken, en waarom medische tests en behandelingen zo agressief, invasief en in veel gevallen zelfs ronduit destructief zijn.

Wat de bedoeling van een liefdesrelatie is

Elke mens bezit een unieke mix van yin en yang - van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen.

De liefde, een levenskracht op zich, vraagt van jou dat je je eigen unieke mix van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, van yang en yin ontwikkeld. Partnerrelaties zijn de transformatieketels van de liefde. Ze zijn bedoeld om zowel jou als je partner te helpen het volledige spectrum van jullie unieke zelf te manifesteren.

Door een sacraal edict van onze constitutie is elk van ons gezegend met het vermogen om meer van het mannelijke of van het vrouwelijke te manifesteren in ons leven. Een partnerrelatie is bedoeld om dat mooie, perfecte onevenwicht dat jij bent, naar buiten te brengen - net zoals jij bedoeld bent om je partner te helpen hetzelfde te doen.

Uit liefde voor je partner neem jij - als de overwegend mannelijke figuur - die verantwoordelijkheden op die jouw mannelijke aard van nature tot ontwikkeling brengen. En jij - als de overwegend vrouwelijke figuur - neemt de verantwoordelijkheden op die jouw vrouwelijke krachten en schoonheid ontwikkelen.

Wat zijn nu de unieke kwaliteiten van het mannelijke en het vrouwelijke? Laten we elk van deze archetypes even kort bekijken.

Het mannelijke geeft ons, in zijn spirituele vorm, het vermogen om:

eerlijk te zijn tegenover onszelf en onze innerlijke wereld onder ogen te zien.  Moedig zelfonderzoek en diep begrip van onszelf is een kwaliteit die voortvloeit uit ware mannelijkheid. In je innerlijke wereld liggen je antwoorden, je angsten, je verlangens, dromen en ambities. Echte mannelijkheid geeft anderen niet de schuld en zwelgt niet in slachtofferschap maar kijkt in de eerste plaats in zichzelf om de obstakels en de antwoorden te vinden.

eerlijk te zijn tegenover anderen en op een integere manier de uiterlijke wereld onder ogen te zien. Het mannelijke verschaft de moed om vanuit je hart te leven, je passie te volgen jezelf, te zijn in de wereld.

te initiëren. Te gaan voor wat je liefhebt. De reis naar jezelf te beginnen.

je te engageren. Als er weerstand opkomt, vindt het mannelijke een weg om, ondanks de hindernissen, het hart te volgen en het doel te bereiken.

je visie en doel te leven. In de innerlijke wereld ligt jouw visie, jouw levensdoel, te wachten op het moment waarop je jezelf ontdekt en op jouw beurt anderen ten dienste kan zijn.

te inspireren en te leiden. Wie over zichzelf reflecteert, zijn visie en levensdoel leeft en anderen dient, inspireert en is het leiderschap waardig.

de grote geest te zoeken. Uiteindelijk moet iedereen die gezondheid en een leven dat verder gaat dan zelfzuchtigheid en hebzucht nastreeft, de leiding van de Bron zoeken en zich er aan overgeven. Dit is de plaats waar het mannelijke en vrouwelijke één worden.

Het Spirituele Vrouwelijke manifesteren

We maken allemaal contact met het Goddelijke via het Spirituele Vrouwelijke - dat wil zeggen, door ons te openen, diep te luisteren, en de Leiding die van Boven komt te ontvangen.

Om de transformerende geschenken van het Spirituele Vrouwelijke te integreren moet je:

je openen. Open je geest, open je hart, laat je concepten vallen, en doe het in het huidige moment, of je alleen bent of met iemand anders, of je je nu vredig voelt of voor een uitdaging staat. Je hoeft je niet voor iedereen open te stellenn maar het Vrouwelijke geeft je het vermogen om je te open te stellen wanneer je dat wil.

ontvangen. Echt ontvangen betekent de liefde en geschenken die jou aangeboden worden verwelkomen en omarmen; een andere persoon in het leven verwelkomen; een ervaring in je bewustzijn opnemen; een ontvanger zijn voor Leiding van de Bron. Echt ontvangen betekent ervaren zonder oordeel, filter of angst. Er wordt niet gevraagd om ontvankelijk te zijn voor alles en iedereen, maar je moet volledig kunnen ontvangen als je het Spirituele Vrouwelijke in je leven wil manifesteren.

aanvaarden. Aanvaarden is een persoon zien zoals hij of zij echt is; een situatie begrijpen zoals ze echt is. Wanneer we dat kunnen, hebben we geen verkeerde verwachtingen van anderen; we creëren geen verkeerde relaties; we vragen niet van situaties of mensen om anders te zijn dan ze zijn. Je hoeft niet iedereen te accepteren en ook niet alles, maar je moet het leven kunnen accepteren als je vrede wil ervaren.

creëren. Ware openheid en het vermogen om te ontvangen zijn gezegend met inspiratie en impregnatie, wat dan weer de kracht geeft om te creëren, om leven, schoonheid en kunst geboren te laten worden. Inspiratie verschaft de leidraad om te bepalen wat er gecreëerd wordt. Alle kunst vloeit naar en door het vrouwelijke.

met Liefde voeden en ondersteunen.  Als je eenmaal inspiratie gekregen hebt, houd dan het leven van jouw creatie levendig met je aandacht en je liefde. Liefde is het geven van energie die het leven ondersteunt.

de kracht van aantrekking gebruiken. Het Spirituele Vrouwelijke haalt haar kracht van haar vermogen om al wat het nodig heeft en verlangt aan te trekken. Het ware vrouwelijke is een grote spirituele magneet. Het vrouwelijke is de ereplaats. Zonder het vrouwelijke bestaan beschaving en de regel van de wet niet.

je overgeven aan de Natuur en de Bron en hun gaven van vernieuwingen hergeboorte ontvangen. Het Vrouwelijke is, door haar vermogen om zich te openen, zich over te geven en te creëren, in staat zich voortdurend te vernieuwen. Terwijl het Mannelijke maar doorgaat en zichzelf daarbij vaak uitput, kan het Vrouwelijke loslaten, zich openstellen voor een grotere energie en gezegend worden met al wat het nodig heeft om opnieuw te beginnen.

 

meer info over Tom Monte en zijn workshops

OWC - Persoonlijke & relationele groei