This website is using cookies in order to improve your user experience.

Bewust beweging brengen: 5 ritmes jaartraining

Bewust beweging brengen: 5 ritmes jaartraining


6 MAANDAGEN (ANTWERPEN)  

De 5 ritmes zijn een eenvoudige dansmeditatie, hier en nu, een dansvorm die geschikt is voor iedereen (het gaat niet om de juiste passen, getrainde spieren of uiterlijk vertoon maar om de expressie van ons unieke zelf). Het dansen van de ritmes geeft je energie, brengt je in balans en verbetert je conditie (zowel fysiek als psychisch) en je voelt je achteraf altijd lichter. Als danser zoek je naar heelheid, healing, integratie van lichaam, hart en ziel. Dat wordt zichtbaar in de dans, telkens opnieuw, telkens anders. 

"Only two mistakes are possible on the journey:
not to go till the end, and not to take the first step" - Boeddha
Boeddha vertelt ons ook dat ons lijden voortkomt uit onze weerstand tegen wat het leven ons brengt en uit ons vasthouden aan onze gehechtheden. We houden vast in de hoop verandering te kunnen vermijden en raken zo vast in onze eigen patronen.
De 5 ritmes dansen is oefenen in telkens een andere rol opnemen (shape shifting), in veranderen van moment tot moment, te snel voor ons ego om er aan vast te houden en ook te snel voor ons lijden om in te wortelen.

Elke stap op ons pad samen en alleen brengt ons dieper in deze meditatieoefening die ons laat ervaren dat we allemaal gelijk zijn én verschillend. Een krachtige beleving van yin en yang in ons eigenste zelf. Via beweging verkennen we onze mogelijkheden, onderzoeken we wie het is die in dit lichaam woont. We stellen onszelf vragen en laten de antwoorden van binnenuit opwellen: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom ben ik hier? ...
Misschien duurt het wel een leven lang om ons eigen bewegen en emotionele landschap te leren waarderen. Dit programma leert ons stap voor stap meer bewegingsvrijheid te ontdekken, onze emoties als bondgenoten te ervaren en daardoor onze communicatie, creativiteit en uiteindelijk ook ons mededogen (voor onszelf en de ander) te voeden. Bewust beweging te brengen.