OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Contact in gezonde relaties

Contact in gezonde relaties

Contact in gezonde relaties


DONDERDAGAVOND (ANTW.)

Inzicht krijgen in je beschermingsmechanismen en leren steeds meer te verbinden, rekening houdend met jezelf als je in een defensie zit en ook met de ander die zijn bescherming ‘opzet’.

Wat betekent het om gezonde relaties te hebben? Heb je inzicht in de impact van relaties op je gezondheid? Hoe kan je op een bewustere manier in relaties staan? Wat betekent voor jou contact? Hoe kan je in contact komen met een ander zonder jezelf te verliezen? Hoe kan je contact verdiepen? Welk is jouw intrinsieke nood op vlak van contact? 

De lessenreeks bestaat uit 5 avonden waarbij we aan de hand van de verschillende gedragsmodellen volgens de Core Energetics contact gaan uitdiepen. Het gaat over defensiesystemen die we toepassen meestal zonder het te beseffen, defensies die we elke dag ook ervaren bij anderen zonder ons er bewust van te zijn. Kennis en inzicht in deze mechanismen zijn bijzonder verrijkend. We doen ook telkens oefeningen, zowel mentaal als energetisch, om het aan den lijve te begrijpen, om je lichaamsbewustzijn te activeren en nieuwe ervaringen te creëren zodat je de opgedane kennis thuis in je relaties kan gaan toepassen.

Het wordt een reeks van 5 lessen, het liefst volg je alle lessen voor een optimaal effect, je kan ze ook apart te volgen.

De defensiesystemen gaan over hoe jezelf verdedigen en dus beschermen op een energetische manier: we hebben allemaal pijnpunten, thema’s die moeilijk zijn, vanuit ervaringen die we opliepen, vanuit ons familiesysteem, die telkens richting geven aan onze persoonlijke groei. Soms gaan we energie inhouden, dan weer ophouden. Soms gaan we ons energetisch vastklampen, soms vlucht je gewoon weg met je energie. Of we richten ons geheel op de buitenwereld en houden onze energie vooral onder controle. Deze beschermingsmechanismen hebben hun oorsprong, hun evolutie, hun transformatie, hun heling. Zacht maar krachtig hierin indalen en inzicht verkrijgen, via theorie gekoppeld aan oefeningen en levensvoorbeelden, daar gaan de lessen over. Via een rollenspel en door aandachtig te luisteren naar voorbeelden komen we steeds meer in de mogelijkheid om te verbinden, rekening houdend met jezelf als je in een defensie zit en ook met de ander die zijn bescherming ‘opzet’.

Geplande cursussen

OWC - Program Detail