OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - De dans van de sjamaan

De dans van de sjamaan

De dans van de sjamaan


31/3 - 4/4 (ORVAL) 

De dans van de sjamaan nodigt je uit om van uit je diepste lagen te bewegen en jezelf tot expressie te brengen. In alle oudere volkeren had deze oervorm van dans een immense plaats in de gemeenschap. Maar in onze tijd en cultuur lijkt deze dans nog niet altijd een plaats te krijgen. Gelukkig zijn er genoeg verborgen sjamanen onder ons die toch aan deze dansvorm een plaats in hun leven hebben  kunnen geven.

Ook jij kan je eigen vorm van sjamanen-dans vinden. Deze vierdaagse zal je in verbinding brengen met de schepper, de acteur en de danser in jezelf: je kracht en je connectie, voorbij de maatschappelijke grenzen en wetten, en je in contact brengen met de universele wetten. De dans van de sjamaan gaat over het integreren van deze universele wetten in de natuur en in onszelf.

Dinamaria ontdekte in haar leven deze sjamaan in haarzelf en nu ze de wetmatigheden van de dans en de universele wetten krachtig met elkaar weet te verbinden en dat ze ontdekt heeft hoe het leven zelf een inwijder is in deze wijsheid wil ze dat op een toegangkelijke manier met jullie delen.

Praktisch: er wordt voor het ontbijt al kort een connectie gemaakt met de aarde en de bomen. Daarna dansen we in de zaal verder en we vinden onze eigen connectie door verschillende 'poorten' van connectie te openen. Ook adem,  klank en stilte spelen daar een belangrijke rol in. Verder zullen we de kracht van de natuur en de kracht van deze plaats in Orval leren kennen in alle elementen: water in connectie met de bron,  adem en het bewustzijn van richtingen, de aarde die ons voedt, en het vuur dat ons zal inspireren en ons levensdoel enthusiasme zal inblazen.

In dit alles speelt het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijke rol. De wet van verantwoordelijkheid nemen is een van de belangrijkste univerversele wetten om in je immense kracht aan te komen. Hoe meer verantwoordelijkheid we aan kunnen hoe groter onze vrijheid in het leven. Sjamanisme is een bijzondere manier van healing brengen naar jezelf en anderen.

Wees welkom om de dans met je zelf en Zelf aan te gaan en je zelf in meer kracht te verwelkomen.

OWC - Program Detail