OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Heel jezelf - jaartraining

Heel jezelf - jaartraining

Heel jezelf - jaartraining


8 ZATERDAGEN (ANTWERPEN) 

Vitaliseer je levensenergie om de lichaamswijsheid - de 'natuurlijke impuls' - van je lichaam te gaan herkennen en te stimuleren. 

In alle lesdagen gaan we geblokkeerde energie losmaken en afvoeren, zodat de Kundalini – genezende levensenergiebeter kan stromen en daardoor duidelijker voelbaar wordt. Het wordt zo vanzelf duidelijk waar bij jou de aandachtsgebieden zijn.

Een jaartraining voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de werking van gezondheid en spiritualiteit, door bewust- en heelwording.

DE GENEZENDE KRACHT IN ONS VERSTERKEN

Levensenergie – Kundalini – is de universele essentiële levenskracht, onze individuele bron. We hebben allemaal de Kundalini-kracht, we zijn ermee geboren. Al van bij de conceptie verbindt de Kundalini, de scheppende oerkracht, zich met het zich ontwikkelende nieuwe lichaam. Bij de mens zit dit sterke concentraat, waarmee we het een leven lang moeten doen, onderaan de wervelkolom in het bekken. Je zou kunnen zeggen dat we geen Kundalini hébben maar Kundalini zijn. Kundalini is de zuivere organische levensenergie die nodig is om het leven en de 'Zijn - processen' vorm te geven en in stand te houden, de zuivere energie die ook nodig is om het spirituele te materialiseren.

Als de levensenergie – Kundalini – vrij kan stromen, is zij voelbaar als een zachte pulserende stroom. Het is de genezende kracht in onszelf. Eigenlijk is het een 'verborgen kracht', ze is altijd aanwezig, deze oerkracht, ook al zijn we ons daar vaak niet van bewust.

ONZE ZWAKTE/STERKTE ONTDEKKEN

De jaartraining start met een introductie om vertrouwd te worden met het begrip Healing.
In de lesdagen erna wordt primair gekeken naar de basiselementen waaruit ons fysieke en mentale lichaam is opgebouwd (aarde - water - vuur - lucht - ruimte) om te ontdekken waar jouw zwakte/sterkte is, waar en welke ondersteuning nodig is.

MEER BLIJDSCHAP, MEER GENIETEN

De ervaring leert dat je door het werken met deze thema’s,

  • intenser gaat leven, 
  • in het dagelijkse leven makkelijker hoofdzaken van bijzaken kan onderscheiden (prioriteiten stellen is geen issue meer)
  • meer openstaat voor blijdschap en genieten in het dagelijks leven, kortom een positieve houding naar al wat zich voordoet op je pad

 

VAN ONTSPANNEN NAAR GENEZEN NAAR INNERLIJKE WIJSHEID

We zijn opgebouwd uit meerdere opeenvolgende lagen van energie en bewustzijn. Innerlijk voelen we dat vaak ook wel. De lichaamsenergie is de verbindende factor tussen lichaam & geest. Door gerichte oefeningen kan je het energiesysteem aanzetten tot verzachten – lostrillen – loslaten - afvoeren van vervuilde energieën – vermoeidheid – stress. Hierdoor gaat het lichaam ontspannen en komt er meer 'aarding', het lichaam wordt tegelijk zachter & steviger.

Als het lichaam ontspanning ervaart, komt er ruimte voor genezing. Het lichaam reageert zoals het van nature doet. De Kundalini kan nu zijn essentiële werk doen.

Bij het 'ontwaken' van de Kundalini-kracht gaat deze opwaarts stromen. Wanneer de Kundalini opstijgt, wordt haar energie in elke chakra omgezet in de trilling die met de taak van de chakra overeenstemt. De energie van de chakra’s wordt daardoor vernieuwd en dat merk je direct aan je energieniveau. Door de betere doorstroming van de chakra’s worden deze geactiveerd. Je merkt dat doordat er informatie bij je naar boven komt die je laat zien waar en welke extra zorg nodig is om vitaler te kunnen functioneren met meer helderheid en creativiteit. Je kunt dan het gevoel hebben “O ja, dat wist ik al lang!” Er is contact met je innerlijke wijsheid. Als je er eenmaal toegang toe hebt, voelt het heel vertrouwd.

GERICHTE OEFENINGEN

In al deze fasen kunnen we stimuleren en ondersteunen door

  • Asana’s (houdingen)
  • Mudra’s (gebaren) 
  • Mantra’s (woord / klank) 
  • Pranayama (ademen)
  • meditatie - & visualisatietechnieken

 

THEMA'S PER LES 

Healing & Bewustzijn: vertrouwd worden met deze begrippen en wat werken met de Kundalini – genezende levensenergie – voor jou kan betekenen.

Roots: kijken naar de voorouderlijke lijn en hoe deze zich doorzet in jouw leven en wat jij doorgeeft. Daarnaast zijn er ook de 'onafgewerkte zaken, de nog losse eindjes', zaken uit het verleden die niet geheeld zijn en die je onbewust beïnvloeden. Richten op 'oude pijn', deze begrijpen & aanzet tot healen.

Het energetisch lichaam: alle levende organismen bevatten energie – energiepunten & energielichamen. Elke levenscel ontvangt energie, breekt energie af, zet energie om en … verspreidt energie.

Aarde element: aarden en geaard zijn in het lichaam; de mate waarin je je kunt verbinden met de omgeving; de mate waarin je kunt ontvangen en uitreiken; grenzen aangeven; bescherming.

Water element: bewegen vanuit het bekken; de mate waarin je kunt genieten van het leven, vreugdevol en tevreden kunt zijn; de vloeiendheid en het gemak van bewegingen in gebeurtenissen en relaties; blij kunnen zijn met de mensen die je ontmoet en de plaatsen waar je heen gaat.

Vuur element: de mate waarin je enthousiasme, opwinding en creatieve impulsen kunt 'kanaliseren'; initiëren, creëren - de mate waarin je creativiteit in de vorm kunt zetten; de mate waarin je in het creatieve 'vuur' stabiel kunt blijven (niet opbranden of uitgeblust raken).

Lucht element: in hoeverre kun je de dingen vanuit verschillende perspectieven zien om zo kennis/inzicht te vergroten, het negatieve laten transformeren in het positieve. Kun je flexibel omgaan met de veranderlijkheid van het leven; in hoeverre is er overgave aan de natuurlijke loop der dingen.

Ruimte element: is er voldoende ruimte om de elementen aarde - water - vuur - lucht tot uitdrukking te laten komen; hoe zit het met hun onderlinge effecten op elkaar; kan het lichaam regenereren, vitaliseren; is er voldoende ruimte voor zelfreflectie.

Levensritmen : Iedere levensfase heeft zijn eigen tempo & energie, zijn uitdagingen, zijn kommer & kwel. Door het leven in een sneller ritme te leven dan bij je past, ervaar je vaak een “opgejaagde” levenskwaliteit. Je persoonlijke levensritme (her-)kennen creëert ruimte voor rust en helderheid. 

Geplande cursussen

OWC - Program Detail