This website is using cookies in order to improve your user experience.

Innerlijke Kind Coach - opleiding

Innerlijke Kind Coach - opleiding


1STE JAAR: 9 WEEKENDS (ZA-ZO, ANTWERPEN) + 1 VIERDAAGSE (ORVAL), 2DE JAAR: IDEM, 3DE JAAR: 3 WEEKENDS 

In toenemende mate bezoeken mensen psychologen en coaches met als doel problemen die ze ervaren op te ruimen. Problemen als burn-out, niet gelukkig zijn, niet tevreden zijn met jezelf, in het hoofd zitten, relatieproblemen in de liefde en op het werk, het gevoel niet gehoord of gezien te worden, behoeftes die niet worden ingevuld, niet goed in je lijf zitten etc. kunnen worden opgelost met praten bij psychologen en psychotherapeuten. Dit is echter niet altijd het geval; vaak haken mensen na 10 of 15 jaar af en mogen ze “ermee leren leven”.  

Binnen de Innerlijke Kind Coach - opleiding stellen we ons op het standpunt dat veel van bovenstaande klachten hun oorsprong kunnen hebben in de babyjaren of jonge kinderjaren. Aangezien we tot ons 8ste levensjaar geen taal beheersen en alles oplossen en opslaan via ons gevoel (limbische systeem), kunnen we hier met taal niet bij komen. En daar zit het probleem. Veel therapeuten en coaches zijn bezig op taalniveau iets op te lossen wat zijn oorsprong kan hebben in de jonge kinderjaren. Hoe kunnen we iets oplossen met taal, als we er toen geen woorden voor hadden en alles op gevoelsniveau is opgeslagen? 

In de Innerlijke Kind Coach - opleiding leiden we mensen op om cliënten met bovenstaande klachten op gevoelsbasis te begeleiden. We doen een beroep op het limbische systeem, het gevoelsbrein, waar die klachten ervaren worden.

Hieronder vindt u praktische informatie. Voor aanvullende informatie verwijs ik u ook graag naar www.hetinnerlijkekind.be

Doel van de opleiding

Opleiden tot Innerlijke Kind Coaches, die in staat zijn mensen te begeleiden die op zoek zijn naar het invullen van een tekortkoming in hun leven en daar verantwoordelijkheid voor willen nemen.

In het “nu” zijn we het product van ons verleden. Dat houdt dus ook in dat we nu nog de sporen dragen van traumatische ervaringen uit onze baby en jeugdjaren, waar we geen bewustzijn meer van hebben maar die wel de bron kunnen zijn van veel “kinderlijk” gedrag en “het niet weten” op volwassen leeftijd.

De Innerlijke Kind Coach is opgeleid om deze mensen op verbale en non-verbale wijze te coachen naar Volwassenheid. Een Innerlijke Kind coach is als een innerlijke wegwijzer die de mensen steunt en coacht in de zoektocht naar die volwassenheid. Een Innerlijke Kindcoach maakt de mens bewust van zichzelf en zijn zoektocht in het leven. 

In de opleiding tot Innerlijke Kind Coach krijgen de deelnemers vaardigheden aangereikt die hen in staat zullen stellen om te herkennen waar in de ontwikkeling van de mens er iets achter is gebleven. 

Niet voor niets wordt er gezegd: “De langste reis die een mens kan maken, is van zijn hoofd naar zijn hart”. En juist de begeleiding van deze reis kan door een Innerlijke Kind Coach begeleid worden. 

Voor wie?

 • Iedereen die aan zichzelf wil werken, kan door deze verdieping binnen het Innerlijke Kindwerk stappen zetten in zijn eigen groeiproces. Daarvoor volg je dan de eerste twee jaren.
 • Professionals, die hun therapeutische mogelijkheden willen uitbreiden, dus van praten naar doen gaan, kunnen hier een meerwaarde vinden. 
 • Mensen die hun carrière een nieuwe wending willen geven en het vak van Innerlijke Kind Coach als zelfstandige willen gaan uitoefenen.

 

Opbouw van de opleiding

Eerste jaar:

Naast de theorie zal er gedurende 9 weekenden en één 4-daagse veel ruimte zijn voor het ervaringsgericht aanleren van praktische vaardigheden. Deze zullen je in staat stellen in te schatten waar iemand in zijn proces zit en welke richting je met hem op kan gaan. Ook zal er veel aandacht worden geschonken aan je eigen persoonlijke processen. Als deelgenoot van een groep zal je zelf als proefpersoon zowel als begeleider functioneren.

Onderwerpen die het eerste jaar o.a. aan bod komen zijn: het coachingsproces, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, NLP, Triune systeem, zuivere Innerlijke Kindwerk, Regressie, psychiatrie en psychologie.

Tweede jaar:

Ook dit jaar omvat net als het eerste jaar 9 weekenden en een afsluitende 4-daagse. De nadruk zal hierbij meer liggen op de praktijk en praktische vaardigheden. Tijdens deze weekenden zullen er sessies worden gegeven, die in de groep besproken worden. Ook word je uitgenodigd buiten de weekenden om met elkaar te oefenen, waarna de verslagen hiervan in de groep besproken worden.

Onderwerpen die dit het tweede jaar o.a. aan bod komen zijn: Ademhaling (Transformational Breath), energiewerk, creativiteit, karakterstructuren, kernkwadranten, enneagram, praktijkvoering en de fiscus. 

Derde jaar: 

Dit is een praktijkjaar. Je zal zelf mensen gaan begeleiden op het gebied van het Innerlijke Kind. Dit jaar zal je zelf mogen zorgen voor minstens 5 cliënten. Gedurende een aantal keren per jaar zal je deze cliënten bespreken met je supervisor. Hierbij wordt dan ook gekeken naar je eigen proces binnen het werken met cliënten. Eventuele valkuilen, de kijk op jezelf als coach, alsmede het vast komen te zitten met de cliënten, wordt dan nader besproken en behandeld.

Toetsmomenten:

Alhoewel de opleiding niet als schools bestempeld kan worden, zijn er gedurende de opleiding enige toetsmomenten. Dit gaat echter meer om jouw functioneren dan om jouw kennisniveau op dat moment. Halverwege en aan het einde van het eerste en tweede jaar overleggen we groepsgewijs waar iemand staat en worden er adviezen gegeven voor verdere persoonlijke ontwikkeling. 

Aan het einde van het derde jaar willen we graag een scriptie van jou zien naar aanleiding van de problematiek die je met een cliënt hebt doorgewerkt. Bij positieve beoordeling van deze scriptie en gebleken geschiktheid als coach, krijg je een eindcertificaat. 

Studiedruk:

Het eerste en het tweede jaar: 134 uur per jaar, verdeeld over 9 weekenden en 1 vierdaagse. Daar tussendoor wordt je uitgenodigd om eens per maand in een oefengroep de stof door te nemen. Ook zal je per jaar drie boeken mogen lezen, die de basis vormen voor theorie en praktijk tijdens de lessen.

Toelatingseisen

 • Je bent minimaal de Engelse taal machtig.
 • Je hebt minimaal een Innerlijke Kind 4-daagse of weekend gevolgd of je hebt vóór de eerste lesdag een gesprek met Remke. 
 • Enige medische basiskennis (neurologie) is aangeraden maar geen absolute noodzaak. Deelname aan de medische basismodules is aanbevolen als je op dit vlak geen achtergrond hebt.

Lesgevers

De opleiding zal gegeven worden door Remke Kamphuis met assistentie van Griet Tersago. Specifieke lesonderdelen, als Transformational breath, de fiscus en Enneagram, zullen door externe docenten worden verzorgd.

Remke is gediplomeerd Innerlijke Kindtherapeut, hypnotherapeut, regressietherapeut en reïncarnatietherapeut en startte in 2017 de internationale opleiding Somatic Experiencing®Hij is meer dan 36 jaar werkzaam als therapeut waarvan 19 jaar werkzaam rondom het Innerlijke Kind. Remke is grondlegger van het Waterwiegen (2000) en de Adult Attachment Therapy® (2015) en sinds 7 jaar verbonden aan het OWC. Op dit moment heeft hij onder de naam De Vier Cirkels samen met Griet een praktijk in Muizen. Zijn voornaamste reden om deze opleiding te starten is de enorme werkdruk die hij thans ervaart binnen het Innerlijke Kindwerk/ Adult Attachment Therapy ® en zijn drang om dit mooie werk door te geven aan een volgende generatie. 

Praktisch

 • Deze opleiding wordt eens in de twee jaar gegeven. (Start elke september op het even jaar.)
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20 deelnemers.
 • Studie-uren: 1e en 2e jaar 134 uur, verdeeld over 9 weekenden en één 4-daagse. 3e jaar 72 uur, verdeeld over 3 weekenden en 1 avond. De tijden zijn exclusief zelfstudie.
 • Verplichte literatuur: 1e jaar 4 boeken, 2e jaar 2 boeken.
 • Je ontvangt een syllabus waarin de belangrijkste onderwerpen alsmede interessante feiten behandeld worden.
 • Prijs: 2450 euro per jaar (inclusief syllabus) voor eerste en tweede jaar. 825 euro derde jaar.
 • Voor meer aanvullende inhoudelijke informatie kan je terecht bij www.hetinnerlijkekind.be.

 

Geplande cursussen