OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Je levenspad schrijven

Je levenspad schrijven

Je levenspad schrijven


5-8/7 (ORVAL) 

“Over mijn leven zou ik een boek kunnen schrijven.” Is schrijven voor jou ook een natuurlijk middel om je uit te drukken? Vooral als het gaat om wat je zelf hebt meegemaakt, fantastisch of moeilijk? In deze workshop staat het schrijven van scènes uit je leven centraal, als insteek voor transformatiewerk.

  • De eerste scène gaat over een markante gebeurtenis uit ons verleden. Via een ritueel laten we binnenkomen welke gebeurtenis, die niet noodzakelijk is waar we op voorhand aan gedacht hebben. 
  • Via korte scènes evolueren we zo vanuit het verleden naar het heden. Met al het materiaal laten we een veilige groepsdynamiek ontstaan. De nadruk ligt op transformatie- en helingswerk, maar je krijgt ook schrijftips en feedback. 
  • Op de laatste dag schrijven we een toekomstscène, die we laten opborrelen vanuit een diepe plek in onszelf. In het slotritueel lezen we deze zelf voor met blijheid en vertrouwen, in het besef dat we drie dagen lang gewerkt hebben aan energielijnen, waarover ons leven met zielekracht zal kunnen surfen.

Meer info:

Het schrijven van scènes uit je leven is de centrale insteek voor drie dagen transformatiewerk. Onder elke scène schuilt meestal een onuitgesproken diepere vraag of intentie, die voor iedereen uniek is. Deze nemen we mee doorheen de driedaagse. Omdat thema's elkaar vaak raken en versterken, gaan we vanuit ieders vraag of intentie een groepsdynamiek laten ontstaan. We laten inspirerende of helende antwoorden opborrelen, die voedend zijn voor ieder persoonlijk en voor de hele groep.

Waaraan kan je je concreet verwachten?

Voor de eerste opdracht reik ik een aantal tips aan over hoe je authentiek en boeiend over je leven kan schrijven, zoals het effect van vertelperspectief, gebruikte tijd, keuze van personnages, dialoog, inbreng van de gedachtenwereld en/of emotionele intimiteit, enzovoort. Bedoeling is om een natuurlijke inleving bij de lezer/luisteraar op te wekken. Het gaat niet om literair of supermooi schrijven – maar dat mag natuurlijk wel – of om het meeste materiaal te produceren. We willen de essentie vatten en de toehoorder betrekken bij ons verhaal en onze leefwereld. Een belangrijk element is dat we onze scènes voor de groep brengen. Omdat dit een kwetsbaar gegeven is, leg ik veel nadruk op het creëren van een context waarin iedereen zich 100% veilig kan voelen. Niets van wat geschreven of verteld wordt, verlaat de kring. 

De eerste scène die we brengen kan je beschouwen als de lucifer waarmee je je persoonlijk transformatievuur voor de driedaagse aansteekt. De schrijfopdrachten die erna volgen zijn hierop afgestemd. Dat zou bvb. kunnen zijn: een scène die zich situeert tussen je 6 en je 12. Of we trekken even de natuur in en ik vraag vervolgens om de natuurscène uit je leven neer te pennen die je het meest is bijgebleven. Of ik doe wat stem- of energiewerk om je helemaal in je lichaam te brengen en vraag vervolgens om te voelen naar welk lichaamsdeel de aandacht het meeste uitgaat. Vanuit dat lichaamsdeel schrijf je dan een scène. Ook individuele schrijfopdrachten zijn mogelijk. Alles wordt zo uitgekozen, dat ze het best afgestemd zijn op wat zich in de groep aandient.

Op donderdag starten we met een avondblok. De volgende twee dagen is er een ochtendblok, een (latere) namiddagblok en een avondblok. Elk blok duurt 2,5 à 3 uur. In de namiddag is er tijd om op jezelf te zijn, voor een wandeling of om nog wat verder te schrijven. Op zondag sluiten we af met een ochtendblok en een afrondend (vroege) namiddagblok. Voor elke dag vertek ik vanuit een aantal kapstokken, al gebeurt het vaak dat ik een oefening plan voor een bepaalde dag of blok, en uiteindelijk toch voor iets anders kies. De driedaagse wordt een onvergetelijk avontuur!

Getuigenissen van vorige deelnemers:

“Ik kijk met een zeer voldaan, tot in het hart verwarmd gevoel terug op de workshop. Schrijven wat er echt in mijn ziel beweegt, luisteren naar wat er in de ziel van anderen beweegt en daar dan samen over kunnen praten en voelen. Héérlijk! Voor mij is dit een unieke beleving die veel verder gaat dan wat andere organisaties aanbieden. Met integriteit, humor, zelfrelativering, introspectie en een breed arsenaal aan invalshoeken bracht de lesgever ruimte voor de onmisbare spirituele component.” Wim Van Verre

“Ik werd volledig meegenomen in een mooie, opbouwende stroom met passende oefeningen. Eerst wat schoorvoetend voor mezelf, maar dan volledig vertrouwend om wat er gezegd en geschreven wil worden de vrije loop te laten. Ieders verhaal was zo inspirerend en elke persoon zo uniek. De groep vormde een mooie verbinding en veiligheid. Het gaf zeker een extra dimensie om de verhalen voor te lezen. Deze workshop is echt een pareltje.” Katy Bartels, psychologe en psychotherapeute.

“Een inspirerend gebeuren.” Y.D.

Benodigheden
Losse, gemakkelijk zittende kledij. Liever pen en papier in plaats van een laptop, maar als je de gewoonte hebt om daarmee te werken, mag je hem zeker meebrengen.

OWC - Program Detail