OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Macrobiotiek, weg voor een groot en gezond leven

Macrobiotiek, weg voor een groot en gezond leven

Macrobiotiek, weg voor een groot en gezond leven


1 AVOND (ANTWERPEN) 

Over de grote mogelijkheden en de kleine kantjes van de macrobiotiek. Een open-minded pionier van de macrobiotische beweging deelt zijn kritische én enthousiaste kijk en meer dan 40 jaar ervaringen. Voer voor boeiende lezingen waar ook ruimte is voor jouw inbreng en ideeën. 

Sommigen kennen de macrobiotiek als een 'streng' dieet. En hier en daar vallen wel eens de begrippen yin en yang. Het is iets oosters, uit Japan of misschien China, zoveel weten we wel. Maar is het ook iets voor ons westerlingen

In deze reeks willen we duidelijkheid brengen over deze aloude kennis van het leven, van het universum, van de weg naar een groot, lang en gezond leven. We zullen leren omgaan met de begrippen yin en yang, en deze dialectiek leren toepassen in ons dagelijks leven. We willen ook een aantal misverstanden uit de weg ruimen over macrobiotiek. Het is geen geloof of religie, geen medische wetenschap, geen sociale of revolutionaire beweging. 'Yang is goed en yin is slecht' is een veel gehoorde uitspraak maar getuigt van een gebrek aan inzicht in iets wat eigenlijk een dynamische werking is tussen twee krachten die zonder mekaar geen bestaansreden hebben.

Heel wat mensen gaan er van uit dat macrobiotiek en macrobiotische voeding enkel betrekking heeft op onze lichamelijke gezondheid. Maar zou het kunnen dat het ook bruikbaar is voor onze geestelijke gezondheid? Zou het ook kunnen dat ons sociaal leven, ons wereldbeeld, onze politieke en religieuze ideeën en overtuigingen beïnvloed worden door wat we zowat drie maal per dag via onze mond tot ons nemen en waarmee al onze cellen gevoed worden? 

Hieronder geven we in grote lijnen de onderwerpen van de verschillende lezingen, maar de studie is eigenlijk één voortdurend geheel.

  • Wat is de oorsprong van de macrobiotiek als filosofie en levenswijsheid?
  • Hoe kunnen we de begrippen yin en yang gebruiken in ons dagelijks leven?
  • De grondprincipes en theorema's van de macrobiotiek of de orde van het universum.
  • De plaats van de mens in het universum.
  • Hoe geeft macrobiotiek ons een beter inzicht in gezondheid en ziekte?
  • Wat is een natuurlijke levenswijze?
  • Ken jezelf! Wat is mijn constitutie, wat is mijn conditie? Deze kennis is heel bruikbaar om tot een gezonde levenswijze te komen.

Diegenen die weinig of geen kennis hebben van macrobiotiek raden wij aan om de volledige reeks te volgen. Diegenen die er wel reeds enige kennis over hebben nodigen wij uit om hun dagelijkse ervaringen en vragen te delen om zo samen tot meer inzicht te komen.

Geplande cursussen

OWC - Program Detail