This website is using cookies in order to improve your user experience.

Praktijkmanagement

Praktijkmanagement


1 WE (ANTWERPEN)

Deze module wil de startende hulpverlener / coach handvaten aanreiken bij de ontwikkeling van een eigen zelfstandige praktijk

Hoe profileer ik mij naar potentiële cliënten, collega's of potentiële doorverwijzers?
Welke administratieve aspecten dienen zeker goed bekeken te worden, b.v. qua verzekering en boekhouding?
Welke cliëntenadministratie/opvolging is minimaal nodig, wat kan daarbij extra nuttig zijn?
De financiële vragen, zoals prijsstelling, en volle agenda's worden bekeken.
Ook alle wettelijke aspecten omtrent het opzetten van een praktijk als zelfstandige hulpverlener / coach komen aan bod.

Geplande cursussen