OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - .Voetreflexologie - opleiding

.Voetreflexologie - opleiding

.Voetreflexologie - opleiding


2 JAREN VAN 90 u + nog apart te volgen modules medische basis, energetische basis en praktijkmanagement.

Opleiding tot voetreflexoloog die zelfstandig en verantwoord helende voetreflexzone-massage kan geven. 

Kenmerkend voor de voetreflexopleiding van het Oost West Centrum is de synthese tussen de westerse medische kennis (anatomie, fysiologie, pathologie) en de oosterse energetische kennis (yin en yang, meridianen, acupunten, chakra’s).
Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de leefwijze en voeding. Veel klachten en ziekten vinden hun oorzaak in een verkeerde leefwijze en dito voeding.
Binnen de opleiding wordt voldoende tijd genomen om de exacte ligging van de reflexzones te leren en de verschillende behandeltechnieken meester te worden.
Daarnaast is er aandacht voor de eigen geestelijke en lichamelijke conditie; diverse oefeningen uit de do-in, chi qung, etc. komen aan bod.
Het eerste jaar staat open voor iedereen. Omdat dat jaar algemeen vormend is, is het ook geschikt voor mensen die zich uit persoonlijke interesse grondig in voetreflexologie willen verdiepen zonder de intentie te hebben er beroepsmatig mee aan de slag te gaan.

Voetreflexologie is een natuurlijke, eenvoudige en efficiënte behandelwijze. De basisidee ervan is dat het hele lichaam wordt weerspiegeld in de voet. Elk orgaan en elk lichaamsdeel is door energiestromen met een bepaalde plaats (reflexgebied) op de voet verbonden. De toestand van de voet (pijnlijk, hard,...) geeft aanwijzingen over de toestand elders in het lichaam, en door de reflexgebieden op de voet te masseren kunnen we ook de energie in de ermee verbonden lichaamsdelen stimuleren.

De voetreflexologie-opleiding bestaat uit:
• 180 uur theorie en praktijk van de voetreflexologie (verdeeld over 2 jaar van 90 uur)
• de twee medische basismodules (samen 90 uur)
• de twee energetische basismodules (samen 90 uur)
• de module praktijkmanagement (10 uur)
Medische basis A en energetische basis A dienen in het eerste jaar gevolgd te worden.
Dit opleidingspakket biedt een stevige basis om een voetreflex-praktijk te starten en voldoet aan de normen vastgesteld door de Bevo (Beroepsvereniging Voetreflexologie en de RIEN (Reflexology in Europe Network).

Data & Info
Aantal jaren: minimaal 2 jaren
Aantal cursusuren:


Modeltraject:

  • vooraf of in 1ste jaar: Medische basis A
  • 1ste jaar: Voetreflex 1 + Energetische basis A
  • 2de jaar: Voetreflex 2 + Energetische basis 2 + Medische basis B + Praktijkmanagement 

 

VOETREFLEXOLOGIE 1STE JAAR

Doel
Het aanleren van de juiste houding, kennis en technieken die nodig zijn om te komen tot een heldere observatie van de voet.

Inhoud
theorie:
geschiedenis van de voetreflexologie, zonetheorie, plaats van de reflexologie in de alternatieve therapieën, specifieke ligging van de reflexzones volgens de diverse stelsels in het lichaam, specifieke anatomie van de voet, fysieke en mentale houding van de voetreflexologiebeoefenaar
praktijk:
opwarmtechnieken, losmaaktechnieken, wrijf- en strijktechnieken, techniek van de lopende duim, harmonisatiegrepen, afsluitingsgrepen, oefeningen om de eigen conditie te verbeteren

Instapvereisten
geen


VOETREFLEXOLOGIE 2DE JAAR

Doel en inhoud
Door middel van super- en intervisie ervaring opdoen met het opstellen en uitvoeren van een behandelingsplan in het bijzonder en het behandelen van cliënten in het algemeen. Verbreden en verdiepen van de kennis over voetreflexologie in een breder natuurgeneeskundig verband.

Instapvereisten
certificaten voetreflexologie 1,  energetische basiskennis A en medische basiskennis A (of B)
tegelijkertijd volgen of certificaat bezitten van energetische basiskennis A, medische basiskennis B (of A) en praktijkmanagement

INHAALLESSEN, VRIJSTELLINGEN, EVALUATIE EN CERTIFICATIE

 

Een voorbeeld van informatieve filmpjes zoals ze ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers van de opleiding.
Diafragma met lopende duim
Lopende duim

Geplande cursussen

OWC - Program Detail