OWC maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Meer info

OWC - Renild Van den plas

Renild Van den plas

Renild Van den plas (Turnhout)

Biografie

Geboren in Schoten °1953.

Destijds was ik door de ‘club van Rome’ gegrepen en ben vanuit die inzichten heel zorgsaam voor mezelf en onze aarde. Concreet betekent dat: ‘consuminderen’ en  ‘Less is more’. Ik ben geboeid door de eenvoud en de wijsheid van het eigen lichaam en hoe de persoon zijn gezondheid zelf in beheer kan nemen. Duurzame zelfzorg en empowerment leiden tot  minder consumentisme op vlak van gezondheid. 

In de school van mijn 4 zonen en ook daarna in PRH-persoonlijkheidsvorming, kwam ik in contact met ervaringsgericht leren en de waarde van het zelfontdekkend proces. Dit was op mijn lijf geschreven. In opvolging daarvan kwam eutonie op mijn pad in 1998. 

Deze lichaamspedagogie raakte mij enorm  door z’n eenvoud én  de effectiviteit.  Ze bracht mij met mondjesmaat tot verinnerlijking én tegelijk kreeg ik handvaten om met beide voeten op de grond te blijven staan. Mijn levenskwaliteit werd er aanzienlijk door beïnvloed. 

Dat was nodig, want verschillende  ingrijpende  verlieservaringen  hypothekeerden mijn  gezondheid. Vooral na de plotse dood van één van mijn zonen voorvoelde ik:’ eutonie kan nu mijn redding en houvast zijn’.  Dat is zo ook gebleken. 

In 2002 startte ik daarna met de 4 jarige opleiding tot eutoniepedagoog. Aanvankelijk had ik niet de intentie om cursussen te begeleiden, maar  gaandeweg is de drive gegroeid om dit geschenk niet meer alleen voor mezelf te houden en er veel meer mensen mee te laten kennis maken.  

Sinds 10 jaar begeleid ik nu op zeer regelmatige basis het hele scala aan eutonie-vorming. Eutonie is een fundamentele basis voor ander lichaamswerk. De vorming is ondersteunend bij andere reguliere therapieën, zowel fysisch als psychisch; ze beïndrukt de hele mens, in relatie met zichzelf en met de omwereld. 

In 1986 werd eutonie door de wereldgezondheidsorganisatie erkend als ‘aanvullende geneesmethode’. 

Dagelijks ondervind ik bij cursisten, in individuele begeleiding én aan mezelf dat eutonie een weg kan zijn die helpt om (terug) te leren leven ‘met grond onder de voeten’, om van daaruit ook (terug) levensvreugde en zin in het leven én levenskwaliteit te (her)vinden.


Op dit ogenblik zijn er nog geen cursussen gepland met deze lesgever

OWC - Zoeken op lesgever