OWC - In verbinding

In verbinding

Dicht bij mezelf, dichter bij jou

Over autonomie en verbinding in relaties. Een uitnodiging om je huidige interactiepatroon te onderzoeken en nieuwe manieren van in contact zijn te ervaren.  Contact en communicatie met de ander begint bij jezelf. Als je in voeling kunt zijn met jezelf, dan kun je in conta...

Een(zaam)heid of de kunst van het alleen zijn

Je eenzaamheid in de ogen kijken en tegelijk rustig bij jezelf blijven.  Het lijkt op het eerste gezicht zo dat de oplossing van jouw eenzaamheid bij de ander ligt. Dat is slechts gedeeltelijk juist. De ander kan jouw eenzaamheid tijdelijk verlichten, maar niet oplossen. P. La...

Feest van licht

Kerstfeest. Verstilling en vertraging. We laten het oude los en bereiden ons voor om het nieuwe te ontvangen. Op de prachtige hoeve Bois-le-Comte nemen we de tijd om naar binnen te keren, af te stemmen, te verstillen en te vertragen om ons voor te bereiden op het moment in het...

Heart of men (mannencirkel)

Just Men… een samenzijn met andere mannen dat leidt tot kracht, plezier, verbroedering en zingeving. In oude tijden kwamen mannen bijeen rond het vuur, om uit te zoeken wat hen wezenlijk bezighoudt. Met Heart of Men willen we die traditie in ere herstellen. Voor de...

In jezelf gaan wonen

Op je gemak leren zijn met jezelf, met je onrust, je kwetsuren, je demonen en al wat er is.  De deur van het geluk gaat naar binnen open. (S. Kierkegaard)  “Thuiskomen bij jezelf” is een radicaal ander proces ...

Mannendriedaagse 'De Terugkeer van de Koning'

Samen op zoek naar onze pijn en onze kracht, onze talenten en schaduwzijden, naar wat het betekent om anno nu man te zijn. Ton van der Kroon en Jan Roelofs zijn al 30 jaar pioniers en voortrekkers van het mannenwerk.  Ben je op zoek naar je ident...

Soul Sisters (vrouwencirkel)

Contact maken met je eigen gevoelens en noden. Verstilling en beweging middenin de prachtige natuur.  Een vrouwencirkel is een veilige ontmoetingsplek voor vrouwen. We gaan opnieuw verbinding maken met onszelf, onze zelfliefde en dan verbinden met een krachtigere energie...

Verbindende communicatie - basiscursus

Verhoog de kwaliteit van je werk- en privé-relaties. Leer eerlijk en respectvol te uiten wat er in je omgaat en empathisch, zonder oordeel, te luisteren naar de ander. Communiceren, uitwisselen van informatie, lijkt eenvoudig. We doen het allemaa...
OWC - Zoeken op thema