Patronen veranderen

Adult Attachment Therapy

1 WE (ANTWERPEN)   In 45% van de gezinnen bieden ouders geen veilige haven voor hun (kleine) kinderen. Als kind ga je je dan aanpassen en als volwassene kom je jezelf tegen als je een partner vindt.  Verlatingsangst, bindingsangst, hechtings...

Creating Loving Relationship

11/2 (ANTW.)  Liefdevolle relaties creëren, weer liefde in langdurige relaties brengen, spirituele eenheid ervaren. Zelfs in een relatie voelen mensen zich alleen. De reden daarvoor is simpel: mensen die oprecht van elkaar houden, weten soms niet hoe ze met e...

De natuur als je persoonlijke coach

21-25/5 (ORVAL)   Tijdens deze workshop word je intensief gecoacht op een thema naar keuze. Je stelt jezelf in vraag en brengt je werkpunten in beweging via je intuïtie, de kracht van de natuur en de gedragenheid van de groep. Je g...

Deep ecology - the work that reconnects

WE 9-11/3 (ORVAL) Een workshop die je helpt om jouw unieke rol in deze wereld te ontdekken en te spelen, om jouw eigen waarden te leven in plaats van collectieve spelregels te volgen.  Hoe kunnen we ons hart en onze gee...

Healing fear, anger, and self-rejection

12/2 (ANTWERPEN)  Jezelf aanvaarden en liefhebben. In je hart weet je dat je een goed mens bent. De overgrote meerderheid van de mensen gelooft dat ze een goed mens zijn. Als dat zo is, waarom verkeert de hele wereld dan in zo'n toestand van beroering? Het...

Innerlijke Kind - workshop

WEEKEND (ANTWERPEN) OF VIERDAAGSE (ORVAL)  Hoe we zijn opgegroeid en hoe we nu als volwassene in het leven staan is sterk afhankelijk van wie onze ouders en opvoeders zijn geweest. Hadden we liefdevolle ouders, die ons warmte, geborgenheid, respect, koestering, veiligheid en voeding gaven, oud...

Innerlijke Kind spel

1 DAG (ANTWERPEN) Hoe zou dat zijn? Op een creatieve en speelse manier samen met anderen aan de slag gaan met je eigen emotionele leven, en dit in de vorm van gezelschapsspelen? Niet zo maar spelen, maar spelen die bij kunnen dragen aan onze...

Ja ik wil ... vrede maken ...: verdiepingscursus

VIERDAAGSE (ORVAL) OM DAT wat in Orval is aangeraakt, OM DAT wat aan inzichten is verkregen, OM DAT wat in beweging is gezet, OM DAT wat je thuis brengt bij jezelf, OM DAT wat de vrede in jezelf en de wereld dichterbij brengt.  OM DAT werkeli...

Move to Feel

AVONDREEKS (BRUSSEL) OF WE (ORVAL)  Luisteren naar je lichaam & stress afschudden met Emotioneel Lichaamswerk®. 

Sacred DNA

1 AVOND (12/2, ANTWERPEN)  DNA is meer dan vier chemicaliën verstrengeld in een dubbele helix. Het is meer dan een chemische template voor de eiwitproductie van je lichaam. Wanneer wetenschappers de vele verbazingwekkende effecten onderzoeken die DNA heeft op moleculen, fotons, celle...

Self empowerment door meesterschap over de mind

1 DAG (ANTWERPEN) Introductie in een krachtige Vedantische methodiek om je los te maken van onvrijwillige beperkende gedachten en zelf-oordeel, door doelbewust de mind te synchroniseren met je diepste waarden. Het probleem van de onrust in ons hoofd is niet het feit dat de mind voortdu...

Solutions from the divine

13/2 (ANTWERPEN) De enige echte antwoorden die je nodig hebt. De oplossingen voor jouw problemen – hoe groot of klein die ook zijn – komen niet van jou. Ze komen door jou heen. Goddelijke intelligentie is de echte bron van creativiteit, kracht en antwoorden...

The Work of Byron Katie - dagworkshop

1 ZATERDAG (ANTWERPEN)  Hoe zou je leven er uit zien zonder beperkende gedachten?  The Work van Byron Katie is een praktisch instrument waarmee je onderzoekt waar de pijnpunten en groeikansen voor jou vooral liggen. De bevrijdende...

Women who love. A return to spirit

WE 27-28/1 (ANTWERPEN) "Onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn.Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn."- Nelson Mandela via Marianne Williamson Hoe transformeren we onze ervaring van leven vanuit verlies en ellende naar vredig en duurzaam&...